TÉMA: euroregióny

Regionálny rozvoj 22-07-2008

Euroregióny dostali príspevky na činnosť

Minister výstavby a regionálneho rozvoja schválil minulý piatok príspevky na podporu činnosti euroregiónov.
Kultúra a médiá 18-04-2008

EÚS/CBC SK-CZ: Výzva pre cezhraničné projekty na slovensko-českej hranici (OPSRCR/2008/01)

Od 14. apríla 2008 spustilo MVRR na výzvu na spoločné slovensko-české projekty v programe cezhraničnej spolupráce.
Regionálny rozvoj 19-07-2007

Euroregióny: 9 mil. korún pre 34 projektov

16. júla schválil minister Marian Janušek účelové dotácie pre rozvoj cezhraničnej spolupráce z vládneho programu SPERA 2007-2008.
Regionálny rozvoj 28-06-2007

Zákon o Európskom zoskupení úzmenej spolupráce na stole

27. júna skončila možnosť pripomienkovať návrh zákona o Európskom zoskupení územnej spolupráce, ktorý musí vstúpiť do platnosti už toto leto.
Regionálny rozvoj 05-06-2007

Analýza cezhraničnej spolupráce v prihraničných regiónoch V4

O analýzu cezhraničnej spolupráce rozvoja prihraničných regiónov s krajinami V4 sa opieralo aj MZV pri definovaní priorít cezhraničnej spolupráce pre naše predsedníctvo vo V4.
Podnikanie 13-06-2005

Posilňovanie cezhraničnej spolupráce

Článok sumarizuje systém podpory euroregionálnych aktivít na roky 2005-2006, ktorého cieľom je zabezpečenie rastu kohézie na celom území únie.
Regionálny rozvoj 12-07-2004

Euroregióny na Slovensku

Analýza dáva prehľad euroregiónov na Slovensku, pozerá sa na ich vzťahy k regiónom v susedných krajinách, postavenie i perspektívy.