TÉMA: eurospeticizmus

Budúcnosť EÚ 04-11-2004

Suverenita – medzi fikciou a realitou

Autor sa zamýšľa nad reálnym obsahom pojmu suverenita, predovšetkým v kontexte európskej integrácie. Sú suverenity štátov rovnocenné? Má pojem „suverenita“ vôbec analytický význam?