TÉMA: exklúzia

Európa 2020 09-02-2012

Chudoba hrozila v roku 2010 každému piatemu Slovákovi

Podľa Eurostatu žil v roku 2010 v ohrození chudoby alebo sociálneho vylúčenia takmer každý štvrtý obavateľ EÚ. V porovnaní s rokom 2009 je to mierny nárast.
Sociálna politika 13-04-2011

Rómska cestovná mapa

„Európska únia napokon podniká rozhodný krok k zlepšeniu života miliónov európskych Rómov. Radšej než navrhnúť veľkolepý plán pre akciu na úrovni EÚ, Európska komisia v nedávno vydanom „Rámci EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020“ vyzýva členské štáty, aby napísali svoj vlastný plán.“
Sociálna politika 04-06-2010

Boj proti chudobe: EÚ znižuje ambície

Po mesiacoch nezhôd medzi „starými“ a „novými“ členskými krajinami sa zdá, že lídri EÚ oslabia ambiciózne ciele v oblasti boja proti chudobe.
Sociálna politika 08-10-2008

Etnické dáta a sociálna exklúzia

Analytická správa a odporúčania pre Slovenskú republiku o etnicite ako štatistickom ukazovateli pri monitorovaní životných podmienok a diskriminácie
Ekonomika 29-05-2008

Viac ako tretina Slovákov nemá bankový účet

Chodí vám výplata na účet? Platíte kartou? To patríte medzi tých šťastnejších. Takmer polovica Slovákov túto vymoženosť nemá.
Sociálna politika 16-06-2006

Iniciatíva Spoločenstva EQUAL s novým webovým dizajnom

Iniciatíva Spoločenstva EQUAL (IS EQUAL) pomáha tvoriť podmienky a priestor pre hľadanie, overenie a uplatňovanie nových prístupov k riešeniu problémov v boji proti všetkým formám diskriminácie a nerovnosti na trhu práce. Iniciatíva dopĺňa vnútroštátne stratégie a ostatné politiky zamestnanosti EÚ.
Slovensko v EP 05-06-2006

Duševné zdravie Európanov upadá

Každá štvrtý dospelý v EÚ trpí duševným ochorením, ktoré stojí EÚ až 4% HDP na strate produktivity. Podľa europoslanca Johna Bowisa by EÚ mala túto otázku riešiť v rámci svojej kompetencie v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.
Sociálna politika 20-04-2006

Európa a chudoba: aká je realita

Autori skúmajú pokrok Európskej únie v boji proti chudobe.