TÉMA: exklúzia

Európa 2020 09-02-2012

Chudoba hrozila v roku 2010 každému piatemu Slovákovi

Podľa Eurostatu žil v roku 2010 v ohrození chudoby alebo sociálneho vylúčenia takmer každý štvrtý obavateľ EÚ. V porovnaní s rokom 2009 je to mierny nárast.
Sociálna politika 04-06-2010

Boj proti chudobe: EÚ znižuje ambície

Po mesiacoch nezhôd medzi „starými“ a „novými“ členskými krajinami sa zdá, že lídri EÚ oslabia ambiciózne ciele v oblasti boja proti chudobe.
Ekonomika 29-05-2008

Viac ako tretina Slovákov nemá bankový účet

Chodí vám výplata na účet? Platíte kartou? To patríte medzi tých šťastnejších. Takmer polovica Slovákov túto vymoženosť nemá.
Sociálna politika 16-06-2006

Iniciatíva Spoločenstva EQUAL s novým webovým dizajnom

Iniciatíva Spoločenstva EQUAL (IS EQUAL) pomáha tvoriť podmienky a priestor pre hľadanie, overenie a uplatňovanie nových prístupov k riešeniu problémov v boji proti všetkým formám diskriminácie a nerovnosti na trhu práce. Iniciatíva dopĺňa vnútroštátne stratégie a ostatné politiky zamestnanosti EÚ.
Slovensko v EP 05-06-2006

Duševné zdravie Európanov upadá

Každá štvrtý dospelý v EÚ trpí duševným ochorením, ktoré stojí EÚ až 4% HDP na strate produktivity. Podľa europoslanca Johna Bowisa by EÚ mala túto otázku riešiť v rámci svojej kompetencie v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.