TÉMA: export Archives

 • Rusko chce hrať aj obilnou kartou

  Článok | Ekonomika 01-08-2008

  Nielen energetickými surovinami, ale aj vývozom obilia chce Moskva podporovať svoju zahraničnú politiku. Piaty najväčší producent vo svete chce centralizovane kontrolovať polovicu exportu do zahraničia, čo sa môže dotknúť najmä tých európskych krajín, ktoré sú na dovoze obilia potravinovo závislé.

 • Európskemu biznisu sa darí

  Článok | Ekonomika 27-03-2008

  Nemeckým a francúzskym podnikom sa darí a majú pozitívne vyhliadky do budúcnosti. Aktuálne turbulencie na finančných trhoch, silný dolár ani americká recesia ich výraznejšie neovplyvňujú.

 • Otázniky nad európskou ekonomikou

  Článok | Ekonomika 20-03-2008

  Obchodný deficit EÚ sa medziročne prehĺbil. Klesol najmä vývoz do USA. Nemeckí vývozcovia však zaznamenávajú rast.

 • Európsky export klesá

  Článok | Ekonomika 15-02-2008

  Európsky export má za sebou najväčší pokles za uplynulé dva roky. Obavy Francúzska sa tak napĺňajú.

 • Nerovné pravidlá európskeho obchodu

  Článok | Podnikanie 12-11-2007

  99% európskeho biznisu vytvárajú malé a stredné podniky. Spolu sa im však ujde len 12% celkovej štátnej podpory určenej pre obchodný sektor. Väčšina exportu je v rukách zopár národných šampiónov.

 • Mandelson nabáda na EÚ a Rusko na zblíženie

  Článok | Ekonomika 18-10-2007

  Komisár pre obchod, Peter Mandelson, sa vyslovil za ukončenie konania EÚ a Ruska „ako keby boli dvoma veľkými mestami spojenými len vedľajšou cestou a ropovodom.“ Podľa neho by sa mali oba bloky viac zamerať na vzájomne prospešné obchodné a hospodárske vzťahy a nie doťahovať sa krátkodobým politickým taktizovaním.

 • EÚ zavedie clo na topánky z Ázie

  Článok | Ekonomika 27-02-2006

  Komisár EÚ pre obchod Peter Mandelson oznámil, že bude odporúčať zavedenie antidumpingových ciel na topánky, dovážané z Číny a Vietnamu.

 • Interview: „Pomáhame prenikať na nové trhy“

  Rozhovor | Podnikanie 19-11-2004

  V rozhovore s Doc.Ing.Alenou Longauerovou,Csc., viceguvernérkou v Eximbanky, zodpovednou za riadenie poisťovacej divízie, sa pýtame na funkciu Eximbanky, aj jej pôsobenie po vstupe Slovenska do EÚ.