TÉMA: farmaceutický

Vzdelávanie 18-07-2012

Brusel chce zjednodušiť pravidlá pre testovanie liekov

Európska komisia predložila návrh nového nariadenia na zjednodušenie pravidiel v oblasti klinického výskumu, ktorým chce oživiť klinické skúšanie. Bezpečnosť pacienta ostáva pre Komisiu naďalej prioritou.
Vzdelávanie 30-03-2012

Klinické pracoviská treba prepojiť s laboratóriami

Lekári by mali mať pri svojich pacientoch vytvorený priestor venovať sa výskumu a štúdiu, tvrdí v rozhovore pre EurActiv.sk onkologička MUDr Mária Rečková.
Veda a inovácie 12-03-2012

Kríza nesmie ničiť inovácie

Európska dlhová kríza má dosah aj na zdroje určené na nákup liekov. Výsledkom sú nezaplatené účty za lieky a sektor v problémoch, varuje v interview pre EurActiv šéf Európskej federácie farmaceutického priemyslu a asociácii (EFPIA) Richard Bergström.
Podnikanie 16-02-2012

Farmaceutický priemysel v číslach 2011

Európska asociácia na výskum orientovaných farmaceutických firiem a asociácií (EFPIA) každoročne vydáva sumár najdôležitejších údajov, ktoré napovedajú trendy v tomto sektore.
Vzdelávanie 18-01-2012

Ako sa rodí liek?

Slovenská asociácia farmaceutických spoločností vydala ešte v roku 2009 publikáciu Ako sa rodí liek? Jej ambícou je nájsť odpovede na najčastejšie otázky, kladené odbornou, ale najmä laickou verejnosťou.
Vzdelávanie 18-01-2012

Čaká nás lieková revolúcia?

Európske regulačné orgány predstavia v polovici tohto roku svoje požiadavky pre generické kópie rôznych typov biotechnologických liekov, čím chcú vytvoriť predpoklady pre zvýšenie konkurencie v multimiliardovom farmaceutickom biznise.

Nezávislosť je drahá

Stanoviť zákonom hranice medzi potrebným vzdelávaním lekárov a korupčným správaním je ťažké, preto o tom treba viesť odbornú diskusiu, hovoria lekári a zakladatelia občianskeho združenia Fórum nezávislých názorov MUDr. Stanislav Janota a MUDr. Ladislav Laho.
Vzdelávanie 22-08-2011

Pacientska akadémia bude vzdelávať o farmavýskume

Plánovaná európska akadémia má vzdelávať zástupcov pacientov a laickú verejnosť o plánovaných liekoch o klinických štúdiách, bezpečnosti liekov, ich farmakoeekonomike a involvovaní pacientov vo vývoji liekov.
Poľnohospodárstvo 26-10-2010

Vody znečisťuje aj hormonálna antikoncepcia

Do európskych sladkých vôd sa dostáva stále viac farmaceutického odpadu a iných chemických znečistení, ktoré môžu negatívne vplývať na zdravie ľudí a životné prostredie, tvrdí Friedrich Barth z Európskeho vodného partnerstva (EWP).
Vzdelávanie 07-09-2010

Vedci žiadajú výhodnejšie nastavenie financovania

Univerzitní výskumníci kritizovali súkromno- verejnú Iniciatívu za inovatívne liečivá (IMI), ktorej cena je dve miliardy eur. Tvrdia totiž, že ich účasť na projekte je ohrozená, pokiaľ nedôjde k zásadným zmenám v oblasti financií a duševného vlastníctva.
Vzdelávanie 29-04-2010

Parlament si posvieti na nelegálny internetový predaj liekov

Kľúčový výbor Európskeho parlamentu schválil kroky namierené proti nelegálnemu predaju liekov na internete.
Ekonomika 02-12-2009

Brusel chce rovnováhu medzi inováciami a hospodárskou súťažou vo farmaceutickom sektore

Generálny riaditeľ pre hospodársku súťaž upozornil Európsky parlament, že niektorí výrobcovia liekov predstavujú prekážku v snahe šetriť prostriedky v sektore zdravotníctva.
Zdravotníctvo 04-11-2009

Informovanie pacientov: Črtá sa kompromis

Farmaceutické spoločnosti by súhlasili s kompromisom, že informácie o liekoch na predpis, ktoré by podľa pripravovanej smernice EÚ mohli po novom poskytovať pacientom – bude preverovať nezávislý úrad.

Farmaceutické firmy – problémy s imidžom

Farmaceutické spoločnosti majú v poslednom čase problém komunikovať svoj dobrý imidž. Z tohto pohľadu by im v budúcnosti mohlo najviac pomôcť komunikovanie témy inovatívnych liečiv v chudobných krajinách.
Podnikanie 06-08-2008

Viac informácií o liekoch na predpis

EÚ plánuje uvoľniť ruky farmaceutickým firmám pri poskytovaní informácií nekomerčnej povahy o liekoch na predpis. Je to jedna z najkontroverznejších zmien, ktorú bude obsahovať pripravovaný „farmaceutický balíček“ Európskej komisie.
Zdravotníctvo 27-06-2008

Farmaceutický priemysel v číslach

Asociácia európskeho farmaceutického priemyslu EFPIA zverejnila publikáciu „Farmaceutický priemysel v číslach“ pre rok 2008, ktorá ukazuje, že podiel farmaceutického priemyslu na globálnych výdavkoch na výskum a vývoj je až 19 %. Ide o sektor s najvyšším podielom investícií do výskumu a vývoja k čistým tržbám (15,9 %). Toto odvetvie v Európe zamestnáva vyše 643 100 ľudí, z čoho 107 000 pracuje v útvaroch výskumu a vývoja
Zdravotníctvo 24-06-2008

Prísnejšie tresty za falšovanie liekov

Zástupcovia farmaceutického priemyslu tvrdia, že postihovanie falšovania liekov v EÚ nie je dostatočné. Komisia už pripravuje legislatívny návrh.
Zdravotníctvo 02-05-2008

Európa musí byť opäť “lekárňou sveta”

Komisia spustila spoločne s európskym farma-priemyslom novú schému zameranú na podporu výskumu a vývoja nových liekov. Na tieto účely boli vyčlenené 2 miliardy eur.
Zdravotníctvo 31-10-2007

Farmácia a lekári: otázky a odpovede k etickej spolupráci

SAFS so slovenskými lekármi spracovali dokument, ktorý sumarizuje najčastejšie otázky a odpovede o etickej spolupráci medzi lekárskou profesiou a farmaceutickým priemyslom.

Elektronický obchod vo farmaceutickom priemysle

Európsky farmaceutický priemysel má významné postavenie v Európskej únii nielen z hľadiska ekonomického prínosu, ale aj pokiaľ ide o vytváranie pracovných miest s vysokou kvalifikáciou, investície do vedy a výskumu a verejného zdravia. Tento sektor má priam ideálne charakteristiky pre používanie nástrojov elektronického obchodu s prínosom aj pre predávajúcich, aj pre ich zákazníkov.
Zdravotníctvo 27-09-2006

Interview: Vlády nesmú upierať pacientom právo na informácie

„Občania nesmú byť odrezaní od prístupu k informáciám v takej dôležitej oblasti ako je zdravie“, argumentuje poslanec EP Jorgo Chatzimarkakis, člen významného Farmaceutického fóra (High Level Pharmaceutica Forum).
Zdravotníctvo 28-06-2006

Aká je dostupnosť liekov na zriedkavé ochorenia?

Snaha EÚ v oblasti výskumu a vývoja liekov na liečenie zriedkavých ochorení bola korunovaná úspechom - počas piatich rokov sa na trh dostalo 22 nových liekov. Pacientske organizácie však tvrdia, že si ich nemôžu dovoliť.
Slovensko v EP 22-06-2006

Testovaniu na zvieratách odzvonilo

Veľkí producenti chemikálií, farmaceutík, biotechnológií, kozmetiky a prostriedkov na ochranu plodín sa dohodli na akčnom pláne s cieľom znížiť testovanie na zvieratách prostredníctvom nájdenia alternatívnych metód v rámci výskumu a vývoja.
Poľnohospodárstvo 15-06-2006

Radšej bohatý a chudý, než chudobný a tučný

Na základe dôkazov o súvislostiach medzi chudobou a obezitou odborníci vyzývajú Brusel, aby pomohol rodinám s nízkymi príjmami nakupovať zdravé potraviny, zatiaľ čo farmaceutické spoločnosti si plnia vrecká na západnej epidémii obezity.