TÉMA: farmaceutický

Vzdelávanie 18-07-2012

Brusel chce zjednodušiť pravidlá pre testovanie liekov

Európska komisia predložila návrh nového nariadenia na zjednodušenie pravidiel v oblasti klinického výskumu, ktorým chce oživiť klinické skúšanie. Bezpečnosť pacienta ostáva pre Komisiu naďalej prioritou.
Vzdelávanie 18-01-2012

Čaká nás lieková revolúcia?

Európske regulačné orgány predstavia v polovici tohto roku svoje požiadavky pre generické kópie rôznych typov biotechnologických liekov, čím chcú vytvoriť predpoklady pre zvýšenie konkurencie v multimiliardovom farmaceutickom biznise.
Vzdelávanie 22-08-2011

Pacientska akadémia bude vzdelávať o farmavýskume

Plánovaná európska akadémia má vzdelávať zástupcov pacientov a laickú verejnosť o plánovaných liekoch o klinických štúdiách, bezpečnosti liekov, ich farmakoeekonomike a involvovaní pacientov vo vývoji liekov.
Poľnohospodárstvo 26-10-2010

Vody znečisťuje aj hormonálna antikoncepcia

Do európskych sladkých vôd sa dostáva stále viac farmaceutického odpadu a iných chemických znečistení, ktoré môžu negatívne vplývať na zdravie ľudí a životné prostredie, tvrdí Friedrich Barth z Európskeho vodného partnerstva (EWP).
Vzdelávanie 07-09-2010

Vedci žiadajú výhodnejšie nastavenie financovania

Univerzitní výskumníci kritizovali súkromno- verejnú Iniciatívu za inovatívne liečivá (IMI), ktorej cena je dve miliardy eur. Tvrdia totiž, že ich účasť na projekte je ohrozená, pokiaľ nedôjde k zásadným zmenám v oblasti financií a duševného vlastníctva.
Vzdelávanie 29-04-2010

Parlament si posvieti na nelegálny internetový predaj liekov

Kľúčový výbor Európskeho parlamentu schválil kroky namierené proti nelegálnemu predaju liekov na internete.
Ekonomika 02-12-2009

Brusel chce rovnováhu medzi inováciami a hospodárskou súťažou vo farmaceutickom sektore

Generálny riaditeľ pre hospodársku súťaž upozornil Európsky parlament, že niektorí výrobcovia liekov predstavujú prekážku v snahe šetriť prostriedky v sektore zdravotníctva.
Zdravotníctvo 04-11-2009

Informovanie pacientov: Črtá sa kompromis

Farmaceutické spoločnosti by súhlasili s kompromisom, že informácie o liekoch na predpis, ktoré by podľa pripravovanej smernice EÚ mohli po novom poskytovať pacientom – bude preverovať nezávislý úrad.

Farmaceutické firmy – problémy s imidžom

Farmaceutické spoločnosti majú v poslednom čase problém komunikovať svoj dobrý imidž. Z tohto pohľadu by im v budúcnosti mohlo najviac pomôcť komunikovanie témy inovatívnych liečiv v chudobných krajinách.
Podnikanie 06-08-2008

Viac informácií o liekoch na predpis

EÚ plánuje uvoľniť ruky farmaceutickým firmám pri poskytovaní informácií nekomerčnej povahy o liekoch na predpis. Je to jedna z najkontroverznejších zmien, ktorú bude obsahovať pripravovaný „farmaceutický balíček“ Európskej komisie.
Zdravotníctvo 24-06-2008

Prísnejšie tresty za falšovanie liekov

Zástupcovia farmaceutického priemyslu tvrdia, že postihovanie falšovania liekov v EÚ nie je dostatočné. Komisia už pripravuje legislatívny návrh.
Zdravotníctvo 02-05-2008

Európa musí byť opäť “lekárňou sveta”

Komisia spustila spoločne s európskym farma-priemyslom novú schému zameranú na podporu výskumu a vývoja nových liekov. Na tieto účely boli vyčlenené 2 miliardy eur.
Zdravotníctvo 28-06-2006

Aká je dostupnosť liekov na zriedkavé ochorenia?

Snaha EÚ v oblasti výskumu a vývoja liekov na liečenie zriedkavých ochorení bola korunovaná úspechom - počas piatich rokov sa na trh dostalo 22 nových liekov. Pacientske organizácie však tvrdia, že si ich nemôžu dovoliť.
Slovensko v EP 22-06-2006

Testovaniu na zvieratách odzvonilo

Veľkí producenti chemikálií, farmaceutík, biotechnológií, kozmetiky a prostriedkov na ochranu plodín sa dohodli na akčnom pláne s cieľom znížiť testovanie na zvieratách prostredníctvom nájdenia alternatívnych metód v rámci výskumu a vývoja.
Poľnohospodárstvo 15-06-2006

Radšej bohatý a chudý, než chudobný a tučný

Na základe dôkazov o súvislostiach medzi chudobou a obezitou odborníci vyzývajú Brusel, aby pomohol rodinám s nízkymi príjmami nakupovať zdravé potraviny, zatiaľ čo farmaceutické spoločnosti si plnia vrecká na západnej epidémii obezity.
Zdravotníctvo 06-06-2006

Parlament schválil špeciálne lieky pre deti

Európsky parlament dosiahol kompromis s Radou a 1. júna 2006 schválil nariadenie, podľa ktorého musia nové lieky pre deti prejsť testami oprávnenosti a vhodnosti predpisovania detským pacientom. Nariadenie uľahčí farmaceutickým firmám výrobu špeciálnych liekov pre deti.
Zdravotníctvo 24-04-2006

Bioekvivalenty prichádzajú na európsky trh

EÚ nedávno dokončila politický a právny rámec pre tzv. bioekvivalentné lieky, čím sa trh EÚ otvoril pre generické verzie biotechnologicky odvodených liekov. Prvý z takýchto liekov by mal čoskoro vstúpiť na európsky trh.
Zdravotníctvo 10-04-2006

Rýchlosť alebo bezpečnosť?

Komisia sa rozhodla urýchliť autorizáciu málo používaných liekov a liečiv pre prípad ohrozenia verejného zdravia, ako bioteoristický útok alebo pandémia chrípky.