TÉMA: farmaceutický

Podnikanie 16-02-2012

Farmaceutický priemysel v číslach 2011

Európska asociácia na výskum orientovaných farmaceutických firiem a asociácií (EFPIA) každoročne vydáva sumár najdôležitejších údajov, ktoré napovedajú trendy v tomto sektore.
Vzdelávanie 18-01-2012

Ako sa rodí liek?

Slovenská asociácia farmaceutických spoločností vydala ešte v roku 2009 publikáciu Ako sa rodí liek? Jej ambícou je nájsť odpovede na najčastejšie otázky, kladené odbornou, ale najmä laickou verejnosťou.
Zdravotníctvo 27-06-2008

Farmaceutický priemysel v číslach

Asociácia európskeho farmaceutického priemyslu EFPIA zverejnila publikáciu „Farmaceutický priemysel v číslach“ pre rok 2008, ktorá ukazuje, že podiel farmaceutického priemyslu na globálnych výdavkoch na výskum a vývoj je až 19 %. Ide o sektor s najvyšším podielom investícií do výskumu a vývoja k čistým tržbám (15,9 %). Toto odvetvie v Európe zamestnáva vyše 643 100 ľudí, z čoho 107 000 pracuje v útvaroch výskumu a vývoja
Zdravotníctvo 31-10-2007

Farmácia a lekári: otázky a odpovede k etickej spolupráci

SAFS so slovenskými lekármi spracovali dokument, ktorý sumarizuje najčastejšie otázky a odpovede o etickej spolupráci medzi lekárskou profesiou a farmaceutickým priemyslom.

Elektronický obchod vo farmaceutickom priemysle

Európsky farmaceutický priemysel má významné postavenie v Európskej únii nielen z hľadiska ekonomického prínosu, ale aj pokiaľ ide o vytváranie pracovných miest s vysokou kvalifikáciou, investície do vedy a výskumu a verejného zdravia. Tento sektor má priam ideálne charakteristiky pre používanie nástrojov elektronického obchodu s prínosom aj pre predávajúcich, aj pre ich zákazníkov.