TÉMA: farrell

Sociálna politika 08-12-2009

Fintan Farrell: Chudobe dnes čelia aj tí, ktorých to pred tým ani nenapadlo

Investovanie do sociálnych systémov je rovnako dôležité ako podpora finančného sektora, pretože ľudia, ktorí dostávajú podporu ju celú minú a sú teda impulzom hospodárskej aktivity, upozornil Fintan Farrell, šéf Európskej siete boja proti chudobe. Je zástancom názoru, že miera rovnosti v spoločnosti je indikátorom životnej úrovne a nie rast HDP. Okrem toho si myslí, že kríza síce na nejaký čas pominie, no kým vysoko postavení politickí predstavitelia nepochopia, že rovnejšie spoločnosti sú lepšie pre všetkých, môžeme očakávať, že ju v najbližších rokoch zažijeme opäť.
Sociálna politika 26-11-2009

Lisabonská stratégia 2 by sa nemala zameriavať na konkurencieschopnosť a rast

Podľa šéfa Európskej siete proti chudobe Fintana Farrell musí byť európska stratégia do roku 2020 sociálne vyváženou a nemala by sa koncentrovať len na konkurencieschopnosť a rast.