TÉMA: fia

Vonkajšie vzťahy 05-03-2009

Zachraňovať automobilky – ale pozor na životné prostredie

Štyri medzinárodné agentúry sa spojili, aby podporili vývoj efektívnejších automobilov. V roku 2050 by už mali mať autá len polovičnú spotrebu oproti dnešnej.
Doprava 23-05-2007

Mestá proti sociálnemu vylúčeniu

Európa sa musí zamerať na poskytnutie zvýšenej mobility pre svojich marginalizovaných občanov, aby dosiahla svoj lisabonský cieľ sociálnej inklúzie, ekonomického rastu a tvorby pracovných miest. Vyzývajú k tomu zainteresované strany zo sektoru dopravy.
Ekonomika 23-04-2007

Ekologické autá potrebujú ekologických vodičov

Pravidlá nútiace výrobcov áut produkovať ekologickejšie vozidlá budú nepoužiteľné, pokiaľ nebudú schopné presvedčiť aj zákazníkov, aby si ich kúpili. Zhodli sa na tom experti v diskusii o stratégii Komisie v oblasti emisií produkovaných v cestnej doprave.