TÉMA: financial

Dane z finančných aktivít, bankové poplatky a systémové riziko

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre dane a colnú úniu publikovalo štúdiu hodnotiacu príspevok jednotlivých bánk k systémovému riziku v rámci rôznych regulačných scenárov.
Podnikanie 18-09-2012

Deväť krajín mieni zablokovať kvóty pre ženy

Viaceré členské štáty EÚ, vrátane šiestich krajín strednej a východnej Európy, zaslalo Európskej komisii list, v ktorom odmieta návrh, aby veľké firmy do roku 2020 povinne zaistili vo svojich predstavenstvách minimálne 40 % zastúpenie žien.
Regionálny rozvoj 01-12-2010

Komisia sa bráni, za pomalé vyplácanie eurofondov môžu často štáty

Európska komisia sa silne ohradila voči mediálnym správam, ktoré naznačovali, že vyplácanie regionálnych eurofondov je príliš pomalé vinou Únie. Podľa EÚ za to však často môžu samotné členské štáty, ktoré nezabezpečia svoju časť financovania.
Kultúra a médiá 16-07-2010

Popularita nezávislých blogerov v EÚ stúpa

Nezávislí blogeri píšuci o politike EÚ šliapu čo sa čítanosti a popularity týka na päty veľkým mediálnym hviezdam. Odhalil to najnovší prieskum o anglickej blogosfére v EÚ.

Prieskum: Rusko najväčšou hrozbou pre Európu

Po augustových udalostiach v Gruzínsku sa Rusko stalo v očiach Európanov najväčšou hrozbou pre bezpečnosť. Predbehlo tak Irán, Severnú Kóreu, Irak, Čínu a USA. K takýmto záverom prišiel prieskum denníka Financial Times.
Budúcnosť EÚ 24-10-2007

Čo vedia Európania o novej zmluve?

Ako vyplynulo z prieskumu, väčšina ľudí v piatich veľkých krajinách EÚ nevie o novej Lisabonskej zmluve EÚ nič.