TÉMA: financna perspektiva

Budúcnosť EÚ 23-06-2005

Quo vadis, Európa?

Na pozadí neúspešného summitu EÚ 16. a 17. júna 2005 hodnotí autor úlohy, ktoré stoja pred britským predsedníctvom, ale aj hlbšie zmeny prebiehajúce v procese európskej integrácie.