TÉMA: financna

Ekonomika 22-08-2012

Finančná kríza 2007-2009. Čo sa pokazilo a čo bolo iné?

Autor skúma príčiny súčasnej finančnej krízy a porovnáva vývoj v USA a iných rozvinutých ekonomikách.
Ekonomika 09-06-2011

Finančná kríza 2007-2009: čo sa pokazilo, a čo bolo inak?

Štúdia skúma hlavnú dôvody ktoré viedli k vypuknutiu finančnej krízy v roku 2007 a porovnáva vývoj v USA s ďalšími rozvinutými ekonomikami.
Ekonomika 22-12-2010

Prekvapivá húževnatosť novej Európy

Pred dvoma rokmi sa zdalo, že päť z desiatich nových východoeurópskych členov Európskej únie- tri pobaltské štáty, Maďarsko a Rumunsko- spustoší globálna finančná kríza. Na obzore boli sociálne nepokoje, obrovská devalvácia a populistické protesty.
Podnikanie 01-07-2009

Reforma finančnej regulácie v Európe

Reakcia britskej vlády na návrhy reformy finančnej regulácie v EÚ môže byť negatívnym zlomom vo vzťahoch medzi Úniou a Veľkou Britániou, tvrdí sir Brian Unwin, bývalý šéf Európskej investičnej banky a Graham Brishop v júnovej správe, ktorú zverejnil londýnsky Federal Trust.
Ekonomika 18-05-2009

Kríza sa môže zopakovať

Keď 6. januára 2009 Slovenský plynárenský dispečing oznámil, že dodávky ruského plynu klesli na tretinu kontrahovaného množstva, situácia začala byť vážna. Mnohí si vtedy spomenuli na január 2006, keď významne klesol tlak na medzištátnej preberacej stanici vo Veľkých Kapušanoch, ale po troch dňoch sa všetko vrátilo do normálu. Aj tento rok panovalo presvedčenie, že Gazprom len zdvihol prst. Plynári juniori vyhlasovali, že Gazprom si nemôže poškodiť reputáciu: Európa potrebuje ruský plyn, Rusi zas európske peniaze.
Poľnohospodárstvo 17-12-2008

Finančná kríza a SPP

Slovenský europoslanec Peter Baco analyzuje vo svojom príspevku vplyv globálnej finančnej krízy na spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ a na poľnohospodárstvo v Čechách i na Slovensku.
Ekonomika 20-04-2004

Prvotný rámec pre diskusiu o nasledujúcej finančnej perspektíve

V decembri sa začali prvé kroky v diskusii o podobe nasledujúcej finančnej perspektíve EÚ na roky 2007-2013. Analýza sa venuje hlavným aktérom doterajšej diskusie a rámcom pre diskusiu.