TÉMA: financovanie vedy a výskumu

Veda a inovácie 04-10-2017

Politici a veda: Keď sú dva svety v kolízii

Interdisciplinarita vo vede je v postfaktuálnej dobe kľúčová, a to aj pre politikov, ktorí majú za celospoločenské rozhodnutia zodpovednosť.
Sociálna politika 31-03-2006

Európska platforma žien-vedcov

Európska platforma, spájajúca organizácie žien-vedcov v Európe, by mala zvrátiť prúd nízkej reprezentácie žien vo vede a nechať zaznieť ich hlas na politickej úrovni v rámci EÚ.