TÉMA: flexicurity

Veda a inovácie 08-06-2007

Flexikurita – nie vždy znamená to isté

Prenesenie severského konceptu flexikurity do iných členských štátov EÚ nebude fungovať, ak nebudú zohľadnené národné trhy práce a ich sociálne tradície. Tvrdí to Komisia, ktorá vyhlásila, že neskôr v priebehu tohto mesiaca odporučí rôzne cesty k reforme.
Sociálna politika 06-06-2007

Spory okolo flexikurity

V čase, keď Komisia robí posledné úpravy textu oznámenia o "flexikurite", sociálni partneri naďalej ostávajú v patovej situácii, týkajúcej sa reformy trhu práce v EÚ. EurActiv sa pýtal reprezentantov menších priemyselných skupín, zamestnávateľských organizácií a obchodných únií, aby sa podelili so svojimi názormi na túto problematiku.
Sociálna politika 04-10-2006

UNICE proti harmonizácii pracovného práva

Návrh zelenej knihy Komisie k reforme pracovného práva, ktorý dostal EurActiv k nahliadnutiu, sa stretol s ostrou kritikou zo strany zamestnávateľov, ktorí sa obávajú celoeurópskej harmonizácie v regulovaní pracovnej sily.
Sociálna politika 19-05-2006

Experti o trhu práce EÚ

Kde by mali byť priority politiky EÚ k trhu práce? Môže byť dánsky model „flexikurity“ exportovaný? Ako sa dá spojiť flexibilita a sociálna bezpečnosť? Tieto otázky a ďalšie boli predmetom diskusií panelu expertov počas Týždňa zamestnanosti.