TÉMA: Fokus Archives

 • Program Tvorivá Európa

  Veda a inovácie 03-06-2014

  Program Tvorivá Európa (Creative Europe) je komunitárny grantový program EÚ na podporu umenia a kreatívneho priemyslu.

 • Výsledky eurovolieb 2014

  Slovensko v EP 30-05-2014

  Najväčší počet kresiel obsadí Európska ľudová strana pred socialistami a liberálmi. Krajná pravica i ľavica mierne posilnili.

 • Volebný program Strany európskych socialistov

  16-05-2014

  Strana európskych socialistov tvrdí, že ich program prinesie únii späť pracovné miesta, produktívnu ekonomiku, zmysel pre spoločenstvo a rešpekt k ľuďom.

 • Volebný program Európskej ľudovej strany

  16-05-2014

  Aj doteraz najsilnejšia politická sila v Európskom parlamente vidí potrebu reforiem v EÚ. Hovorí o nich vo svojom volebnom programe.

 • Nová Európska komisia 2014+

  Budúcnosť EÚ 02-05-2014

  Zloženie novej Európskej komisie bude známe na jeseň 2014. Stojí pred ňou viacero výziev. Prvou bude spôsob jej kreovania, ktorý by mal byť do väčšej miery ovplyvnený výsledkom volieb do Európskeho parlamentu a druhou je jej pracovný program v kontexte hospodárskej krízy.

 • Oceľ: Akčný plán pre budúcnosť odvetvia

  Podnikanie 25-04-2014

  Európska komisia predstavila v roku 2013 akčný plán pre oceľ, v ktorom analyzuje výzvy a prináša návrhy opatrení, pripomína strategický význam odvetvia v EÚ a tiež úzke väzby na ďalšie priemyselné sektory. Slovensko naň ako prvá členská krajina nadviazala vlastnou národnou stratégiou.

 • Eurovoľby 2014 na Slovensku

  Slovensko v EP 13-04-2014

  Slovensko bude voliť svojich 13 europoslancov po tretíkrát. Voľby 2014 charakterizuje väčší záujme strán, zvučnejšie mená na kandidátkach a väčší podiel výsostnej kritiky voči EÚ a jej politikám v ich súčasnej podobe.

 • Voľby do Európskeho parlamentu 2014

  Európa dnes 16-03-2014

  Väčšie právomoci, kríza, kandidáti európskych politických strán na predsedu Európskej komisie, ale hlavne perspektíva posilnenia anti-integračne naladených poslancov sú faktory, ktoré odlišujú voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014 od tých predošlých.

 • Hospodárske riadenie EÚ – heslár 2

  Ekonomika 19-02-2014

  Ekonomická a finančná kríza naplno odhalili nedostatky v hospodárskych a fiškálnych politikách. Členské krajiny preto prijímajú opatrenia na posilnenie hospodárskeho riadenia. Jeho súčasťou sú zároveň preventívne kroky s cieľom zabrániť opakovaniu kríz v budúcnosti.

 • EÚ sa bráni proti falšovanému tovaru

  Daňová politika 10-01-2014

  V roku 2012 európski colníci zadržali spolu takmer 40 miliónov falšovaných výrobkov za približne miliardu eur. Väčšiu ochranu proti tovaru porušujúcemu práva duševného vlastníctva by mali priniesť nové pravidlá platné od januára 2014.

 • COSME: Prvý program EÚ pre malé a stredné podniky

  Ekonomika 28-11-2013

  Európsky program pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov COSME má na obdobie 2014 – 2020 rozpočet 2,3 miliardy eur. Cieľom je zvýšiť prístup MSP k finančným zdrojom, podporovať podnikateľov a ich internacionalizáciu a zlepšovanie podnikateľského prostredia.

 • Ceny elektriny a konkurencieschopnosť priemyslu

  Energetická účinnosť 21-11-2013

  Európska únia by rada nastúpila cestu priemyselnej renesancie a zastavila deindustrializáciu. Ako jedna z veľkých prekážok konkurencieschopnosti podnikov sa ukazujú vysoké ceny elektriny v porovnaní s inými regiónmi sveta, ale tiež v rámci samotnej Únie.

 • Odpad ako hodnotný zdroj do budúcna

  Životné prostredie 15-11-2013

  Odpad, ktorý sa kedysi považoval za konečnú stanicu mnohých výrobkov, sa v rámci snahy o udržateľné hospodárstvo stáva hodnotnou surovinou. Vďaka recyklácii odpad napomáha ochrane životného prostredia, efektívnemu využitiu zdrojov, prispieva k zvyšovaniu HDP a zamestnanosti a znižuje emisie.

 • Kam smeruje EÚ?

  Budúcnosť EÚ 03-10-2013

  Kríza v eurozóne naštartovala zmeny s väčším rozsahom ako predpokladala Lisabonská zmluva. Ich výsledkom bude iná únia než by si pred pár rokmi vedel ktokoľvek predstavil. Ako ďaleko až budeme ochotní zájsť?

 • Čo robí EÚ proti kríze?

  Ekonomika 01-10-2013

  Nástroje EÚ na skrotenie krízy sú výrazné, ale stále obmedzené. Ponúkame ich prehľad na jednom mieste.

 • Internetová ekonomika – prísľub návratu k rýchlemu rastu

  Špeciál | Veda a inovácie 30-09-2013

  Vplyvom krízy zanikli milióny pracovných miest a krajiny hľadajú efektívne stratégie ich tvorby. Internetová ekonomika vykazuje obrovský rastový potenciál a digitálna agenda je vysoko v rebríčku politických priorít. Otázne však ostáva, či lídri členských dokážu využiť príležitosť pre modernizáciu európskej ekonomiky.

 • Európske občianstvo: vyťažiť čo najviac

  Budúcnosť EÚ 25-09-2013

  Nadnárodný koncept európskeho občianstva prináša nový druh interakcie medzi jednotlivcom-občanom a politickými inštitúciami. Od európskeho občana sa neočakáva len konzumácia práv a príležitostí a ale aj vyjadrenie jeho postojov k dianiu v EÚ.

 • Nemecké voľby 2013: O Európe radšej pomlčme

  Európa dnes 28-08-2013

  Nemci v parlamentných voľbách 22. septembra rozhodnú, či moc zostane v rukách súčasnej vládnej konzervatívnej koalície Angely Merkelovej, alebo či vládu zostavia Sociálni demokrati. Európske otázky však zostávajú v kampani mimo pozornosti politických strán.

 • Základné pravá v EÚ

  Slovensko v EP 25-06-2013

  Popri ústavne zakotvených katalógoch ľudských práv v jednotlivých členských štátoch poskytuje únia ďalšie záruky platné pre činnosť európskych inštitúcií. Základné práva sú zároveň definované ako „hodnoty, na ktorých stojí EÚ“ a ktoré musí rešpektovať každý členský štát.

 • Budúcnosť platobných služieb

  Podnikanie 11-06-2013

  Smernica o platobných službách bola prijatá v marci 2007, pričom odvtedy došlo k obrovskému rozmachu inovatívnych platobných služieb. Viac ako tretina občanov EÚ už nakupuje na internete a viac ako polovica vlastní smartfón, ktorý sprístupňuje mobilné platby. Európska komisia sa preto rozhodla reagovať na hlavné zmeny spôsobu, akým Európania nakupujú a platia.

 • Kreatívna ekonomika

  Veda a inovácie 11-03-2013

  Jedným zo sektorov, pre ktoré môže kríza znamenať nový impulz, je kreatívny priemysel. Pred krízou rástol na dvojciferených číslach a v EÚ dnes tvorí okolo 4 % HDP. Európska komisia spúšťa nový integrovaný program na podporu tohto segmentu.

 • Kroky ku skutočnej hospodárskej a menovej únii

  Budúcnosť EÚ 18-12-2012

  Kríza odhalila nedostatky v architektúre bloku s eurom. Na zaistenie jej dlhodobej stability európske inštitúcie prijímajú opatrenia, ktoré reagujú na vnútorné aj vonkajšie výzvy, ktorým eurozóna a jej jednotliví členovia v súčasnosti čelia.

 • Príjmy z emisií: Kam s nimi?

  Regionálny rozvoj 07-12-2012

  Európsky systém obchodovania s emisiami čakajú od budúceho roku zásadné zmeny. Členské štáty sa napríklad samostatne rozhodovali, na aké účely použijú výnosy získané z aukcií povoleniek. Slovensko podporí hlavne veľké infraštruktúrne projekty, Nemecko všetky prostriedky venuje na projekty ochrany klímy a rozvoja obnoviteľnej energie, Bulharsko nezabúda ani na rozvoj elektromobility.

 • Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013

  Veda a inovácie 28-11-2012

  V roku 2013 bude mať Európske hlavné mesto kultúry svojho prvého slovenského zástupcu - východoslovenskú metropolu Košice. Pre tamojších obyvateľov to znamená nielen bohatý kultúrny program, ale aj možnosť prilákať investorov a nové myšlienky.