About: fondy

Podnikanie a práca 12-10-2015

Zamestnanosť, rast a investície v EÚ a na Slovensku

Aké politiky EÚ realizuje v oblasti podpory hospodárskeho rastu, investícií a zamestnanosti? Stiahnite si informatívne prezentácie.

Čističky odpadových vôd na Dunaji sú neudržateľné, tvrdia audítori EÚ

Kontrola projektov na ochranu vodného toku Dunaja spolufinancovaných z EÚ fondov ukázala, že až tretina čističiek je priveľká. Krajiny navyše nečerpali zdroje efektívne.

Regionálny rozvoj 18-09-2014

Gestorom eurofondov má byť Úrad vlády

Národná rada poslala do druhého čítania nastavenie čerpania fondov EÚ v rokoch 2014-2020. Opozičné návrhy neprešli.

Regionálny rozvoj 23-06-2014

Európska komisia schválila Slovensku Partnerskú dohodu

Slovenská republika a Európska komisia uzavreli Partnerskú dohodu o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014 až 2020. Slovensko sa zaradilo medzi prvé krajiny, ktorým Brusel Partnerskú dohodu schválil.

Veda a inovácie 16-05-2014

Aj zvyšné operačné programy sú už na ceste do Bruselu

Vláda už schválila všetky hlavné operačné programy. Z celkovej predpokladanej sumy okolo 14 miliárd eur, ktorá k nám pritečie z eurofondov, by malo byť na šesť hlavných operačných programov vyčlenených viac než 12 miliárd eur.

Budúcnosť EÚ 07-05-2014

Fondy: Slovensko zaznamenalo cez 1000 nezrovnalostí

OLAF zintenzívnil boj proti podvodom a žiada do rozpočtu EÚ vrátiť takmer 403 miliónov eur. Kontrolné orgány na Slovensku zaznamenali celkovo 1062 nových nezrovnalostí.

Regionálny rozvoj 06-05-2014

Dánsku ako prvej krajine schválili Partnerskú dohodu

Dánsko chce viac ako pol miliardy eur využiť najmä na konkurencieschopnosť a pracovné miesta.

Regionálny rozvoj 28-04-2014

Aká je bilancia fondov EÚ za 10 rokov členstva?

V období 2004 – 2013 sa u nás vďaka eurofondom postavilo a obnovilo takmer 1600 km kanalizačnej infraštruktúry, vybudovalo 99 projektov protipovodňovej ochrany a vyše 100 km diaľnic. Z ďalších programov sa financovala študentská mobilita či Európske hlavné mesto kultúry.

Vláda schválila prvé operačné programy

Vláda odsúhlasila programy, prostredníctvom ktorých sa budú v nasledujúcich rokoch čerpať fondy na dopravu a rozvoj informačnej spoločnosti a na ochranu životného prostredia. Spolu pôjde o viac než 7 miliárd eur.

Regionálny rozvoj 16-04-2014

Komisii sa nepozdáva kontrola čerpania fondov na Slovensku

Audítorom EK sa nepozdávajú zistenia národnej kontroly výdavkov za rok 2012.
Podľa podpredsedu vlády je pozastavenie čerpania eurofondov jednou z možností, ale zatiaľ je predčasné o tom hovoriť.

Regionálny rozvoj 08-04-2014

Komisia už analyzuje prvé návrhy operačných programov

Partnerské dohody zatiaľ schválilo 15 členských krajín. Deväť z nich už Komisii zaslalo aj návrhy operačných programov.

Sociálna politika 03-04-2014

Vassiliou: Vzdelávanie je jedinou cestou proti chudobe Rómov

Pred rómskym summitom EÚ zdôraznila eurokomisárka Vassiliou nevyhnutnosť obrátiť pozornosť na kvalitné vzdelávanie, ktoré považuje za jedinú cestu odstránenia chudoby a začlenenia rómskych komunít.