TÉMA: fondy

Digitalizácia 04-05-2018

Návrh audiovizuálnej smernice: Príspevky do filmových fondov a kvóta na európsky obsah

Členské štáty môžu od vysielateľov žiadať, aby prispievali do národných fondov na podporu európskych filmových a televíznych produkcií v ktorejkoľvek členskej krajine, bez ohľadu na to, kde je ich hlavné sídlo.
Ekonomika 12-10-2015

Zamestnanosť, rast a investície v EÚ a na Slovensku

Aké politiky EÚ realizuje v oblasti podpory hospodárskeho rastu, investícií a zamestnanosti? Stiahnite si informatívne prezentácie.
Voda 14-07-2015

Čističky odpadových vôd na Dunaji sú neudržateľné, tvrdia audítori EÚ

Kontrola projektov na ochranu vodného toku Dunaja spolufinancovaných z EÚ fondov ukázala, že až tretina čističiek je priveľká. Krajiny navyše nečerpali zdroje efektívne.
Regionálny rozvoj 18-09-2014

Gestorom eurofondov má byť Úrad vlády

Národná rada poslala do druhého čítania nastavenie čerpania fondov EÚ v rokoch 2014-2020. Opozičné návrhy neprešli.
Regionálny rozvoj 23-06-2014

Európska komisia schválila Slovensku Partnerskú dohodu

Slovenská republika a Európska komisia uzavreli Partnerskú dohodu o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014 až 2020. Slovensko sa zaradilo medzi prvé krajiny, ktorým Brusel Partnerskú dohodu schválil.
Veda a inovácie 16-05-2014

Aj zvyšné operačné programy sú už na ceste do Bruselu

Vláda už schválila všetky hlavné operačné programy. Z celkovej predpokladanej sumy okolo 14 miliárd eur, ktorá k nám pritečie z eurofondov, by malo byť na šesť hlavných operačných programov vyčlenených viac než 12 miliárd eur.
Budúcnosť EÚ 07-05-2014

Fondy: Slovensko zaznamenalo cez 1000 nezrovnalostí

OLAF zintenzívnil boj proti podvodom a žiada do rozpočtu EÚ vrátiť takmer 403 miliónov eur. Kontrolné orgány na Slovensku zaznamenali celkovo 1062 nových nezrovnalostí.
Regionálny rozvoj 06-05-2014

Dánsku ako prvej krajine schválili Partnerskú dohodu

Dánsko chce viac ako pol miliardy eur využiť najmä na konkurencieschopnosť a pracovné miesta.
Doprava 28-04-2014

Aká je bilancia fondov EÚ za 10 rokov členstva?

V období 2004 – 2013 sa u nás vďaka eurofondom postavilo a obnovilo takmer 1600 km kanalizačnej infraštruktúry, vybudovalo 99 projektov protipovodňovej ochrany a vyše 100 km diaľnic. Z ďalších programov sa financovala študentská mobilita či Európske hlavné mesto kultúry.
Doprava 16-04-2014

Vláda schválila prvé operačné programy

Vláda odsúhlasila programy, prostredníctvom ktorých sa budú v nasledujúcich rokoch čerpať fondy na dopravu a rozvoj informačnej spoločnosti a na ochranu životného prostredia. Spolu pôjde o viac než 7 miliárd eur.
Regionálny rozvoj 16-04-2014

Komisii sa nepozdáva kontrola čerpania fondov na Slovensku

Audítorom EK sa nepozdávajú zistenia národnej kontroly výdavkov za rok 2012. Podľa podpredsedu vlády je pozastavenie čerpania eurofondov jednou z možností, ale zatiaľ je predčasné o tom hovoriť.
Regionálny rozvoj 08-04-2014

Komisia už analyzuje prvé návrhy operačných programov

Partnerské dohody zatiaľ schválilo 15 členských krajín. Deväť z nich už Komisii zaslalo aj návrhy operačných programov.
Sociálna politika 03-04-2014

Vassiliou: Vzdelávanie je jedinou cestou proti chudobe Rómov

Pred rómskym summitom EÚ zdôraznila eurokomisárka Vassiliou nevyhnutnosť obrátiť pozornosť na kvalitné vzdelávanie, ktoré považuje za jedinú cestu odstránenia chudoby a začlenenia rómskych komunít.
Regionálny rozvoj 03-04-2014

Hodnotenie viacúrovňového riadenia v Kohéznej politike 2007 – 2013

Pri tvorbe rozhodnutí v Kohéznej politike dominuje perspektíva zhora nadol. Hĺbková analýza vychádzajúca z 9 prípadových štúdií fungovania doterajšieho viacúrovňového riadenia identifikuje výhody a nevýhody partnerstva a formuluje odporúčania pre nové programové obdobie.
Podnikanie 25-03-2014

Národný akčný plán pre oceľ kopíruje ten európsky

Návrh národného akčného plánu pre konkurencieschopný a udržateľný oceliarsky priemysel značne kopíruje text plánu Komisie z minulého roku. Slovenská vláda si chce stanoviť niekoľko úloh - čaká ju hlavne posudzovanie.
Regionálny rozvoj 25-03-2014

Pri eurofondoch sa má uplatňovať zelené obstarávanie

Udržateľnejšiemu spôsobu čerpania eurofondov v novom programovom období by malo pomôcť zelené verejné obstarávanie. Rozsah ani pravidlá zatiaľ nie sú jasné.
Regionálny rozvoj 18-03-2014

Pri čerpaní fondov EÚ treba dbať na prevenciu podvodov

Odborníci z európskych inštitúcií, slovenských orgánov a tiež občianskej spoločnosti diskutovali o opatreniach proti podvodom a korupcii v Európskych štrukturálnych a investičných fondoch. Zabraňovanie zneužívaniu prostriedkov je lacnejšie a efektívnejšie než jeho odhaľovanie a následné riešenie.
Regionálny rozvoj 10-03-2014

Partnerské dohody zatiaľ predložilo 10 krajín

Európska komisia v súčasnosti analyzuje Partnerské dohody, ktoré jej dosiaľ predložilo 10 členských štátov vrátane Slovenska.
Regionálny rozvoj 20-02-2014

Ako lepšie využiť eurofondy

Schopnosť Slovenska dobre využívať eurofondy sa v čase nezlepšuje, tvrdia autori analýzy. Upozorňujú na to, že zle použité prostriedky by mohli v konečnom dôsledku znamenať čisté mínus.
Voda 18-02-2014

EK schválila Slovensku už siedmy veľký vodárenský projekt

Vo februári schválila Európska komisia ďalší projekt čistenia komunálnych odpadových vôd. Do okresu Bytča poputuje príspevok z Kohézneho fondu vo výške viac ako 27,5 milióna eur. V posledných rokoch odobrila podobné projekty na Orave a Považí, pri Bratislave, Nitre, Trenčíne a Ružomberku.
Veda a inovácie 13-02-2014

Vláda schválila Partnerskú dohodu

Vláda potvrdila návrh Partnerskej dohody medzi Slovenskom a Európskou úniou na programové obdobie 2014 až 2020. Do Bruselu ju na schválenie zašle v priebehu nasledujúcich dní.
Regionálny rozvoj 11-02-2014

Slovensko zrýchľuje čerpanie eurofondov, ČR zachraňuje

Vláda SR sa dohodla na urýchlení implementácie piatich zaostávajúcich operačných programov. V stredu by mohla definitívne schváliť Partnerskú dohodu. Česká republika medzitým pracuje na krízovom pláne pre čerpanie prostriedkov.
Regionálny rozvoj 03-02-2014

Efektívna kontrola nových eurofondov má byť v ohrození

Podľa slovenských mimovládnych neziskových organizácií Partnerská dohoda dostatočne neupravuje podmienky, ktoré by umožnili efektívnu verejnú kontrolu fondov EÚ v novom programovom období.
Regionálny rozvoj 07-01-2014

Členské štáty posilnia partnerstvo pri vynakladaní eurofondov

Európska komisia prijala záväzné pravidlá pre zaistenie konštruktívnej účasti partnerov ako sú regionálne a miestne orgány, sociálni partneri či mimovládne organizácie počas plánovania, vykonávania i hodnotenia využitia prostriedkov z fondov EÚ.