TÉMA: foundation,

Ekonomika 15-01-2008

Slovensko je “stredne slobodná ekonomika”

Index ekonomickej slobody 2008 zaradil Slovensko na 35. miesto na svete. Slovenská ekonomika je slobodná na 68,7%.

Vzťah EÚ – Rusko: minulosť, prítomnosť a budúcnosť

Autor vo svojej analýze pojednáva o minulosti, prítomnosti a polemizuje o budúcnosti vzájomných rusko-európskych vzťahov. Spolupráca medzi oboma blokmi nie je len nevyhnutnosťou, ale z hľadiska medzinárodnej vyváženosti aj imperatívom.
Zdravotníctvo 11-01-2007

Európska stratégia pre globálne zdravie

Publikácia žiada vytvorenie európskej stratégie pre globálne zdravie a aktívnejšiu úlohu EÚ.
Sociálna politika 20-04-2006

Európa a chudoba: aká je realita

Autori skúmajú pokrok Európskej únie v boji proti chudobe.
15-03-2006

Bielorusko po 19. marci – možné scenáre

Prehľad ukazuje možné scenáre vývoja Bieloruska pred a po prezidentských voľbách. Analyzuje tiež aktivity režimu a opozície.
08-02-2006

Medzi spokojnosťou a dezilúziou – vzťahy EÚ a Ukrajiny rok po Oranžovej revolúcii

Kľúčovou otázkou tejto analýzy je –sú vzťahy medzi EÚ a Ukrajinou od Oranžovej revolúcie lepšie, ako za čias prezidenta Kučmu?