TÉMA: fp7

Veda a inovácie 26-01-2016

Európska podpora vedy a výskumu zaznamenávala rekordy

Skúsenosti zo 7. rámcového programu chce Európska komisia zúročiť v Horizonte 2020. Na rovnaké sedemročné obdobie má teraz veda o 40 % viac finančných zdrojov.
Veda a inovácie 09-08-2013

Riasy menia odpadovú vodu na biopalivo

V rámci európskeho výskumného projektu sa v odpadovej vode podarilo vyprodukovať prvé riasy, ktoré sa majú používať ako alternatívne biopalivo.
Veda a inovácie 09-08-2013

STU spolutvorí ekologickejšiu chémiu

Slovenská technická univerzita spolupracuje na európskom projekte, ktorého cieľom je nájsť ekologickejšie postupy pre tvorbu vzácnych látok používaných v priemysle, potravinárstve či vo farmácii.
Vzdelávanie 12-04-2012

Europoslanci podporili výskum Parkinsonovej choroby

Parkinsonova choroba by mala mať aj v novom programe podpory výskumu EÚ rovnaké alebo vyššie financovanie. Žiadajú to poslanci EP vo svojej výzve.
Európa 2020 11-08-2011

EÚ očakáva nárast investícií do inovácií o 5 percent

V priebehu nasledujúcich dvoch rokov plánujú najväčší európski investori v oblasti výskumu a vývoja zvýšiť finančnú podporu inovácií o päť percent ročne.
Veda a inovácie 10-02-2011

Brusel chce zjednotiť fondy na financovanie inovácií

Európska komisia vyzýva k verejným konzultáciám a odporúčaniam ohľadom toho, ako zmenšiť byrokraciu a zabrániť duplikovaniu úloh, keďže práve tieto sú hlavnými brzdami rozvoja inovácií v Únii.
Vzdelávanie 07-09-2010

Vedci žiadajú výhodnejšie nastavenie financovania

Univerzitní výskumníci kritizovali súkromno- verejnú Iniciatívu za inovatívne liečivá (IMI), ktorej cena je dve miliardy eur. Tvrdia totiž, že ich účasť na projekte je ohrozená, pokiaľ nedôjde k zásadným zmenám v oblasti financií a duševného vlastníctva.
Veda a inovácie 19-07-2010

EÚ vyčlenila na výskum a inovácie rekordnú sumu

Eurokomisárka pre výskum a inovácie Máire Geoghegan- Quinn dnes oznámila, že Komisia vyčlenila na inteligentný rast a tvorbu pracovných miest doteraz najvyššiu sumu 6,4 miliárd eur.
Vzdelávanie 30-04-2010

EÚ chce odbremeniť výskum od byrokracie

Podľa nového plánu, ktorý včera zverejnila Komisia, budú vedci čeliť menšej byrokracii. Cieľom dokumentu je tiež zjednodušiť prístup malých podnikov k fondom EÚ určeným na výskum.
Veda a inovácie 15-10-2009

Výskumné siete FP6 vymierajú

Väčšina excelentných vedeckých sietí, ktoré vznikli v rámci projektov FP6, stojí a padá na financovaní z prostriedkov EÚ. Ako európske financie vysychajú, výskumné siete vymierajú, konštatuje Európsky dvor audítorov.
Veda a inovácie 13-05-2009

Nové členské krajiny majú malý záujem o výskumné fondy EÚ

Prevažná väčšina žiadostí o financovanie výskumu z európskych fondov prichádza z krajín, ktoré boli členmi EÚ aj pred historicky najväčším rozšírením v roku 2004, tvrdí komisár Janez Potočnik, zodpovedný za vedu a výskum.
Veda a inovácie 21-08-2008

Sprístupňujú sa výsledky výskumu EÚ

Včera (20.8.) sa spustil pilotný projekt, v rámci ktorého EÚ poskytne neobmedzený on-line prístup k výsledkom výskumu, ktorý sama financovala. Komisia si od neho sľubuje, že prispeje k lepšiemu využitiu vedeckých štúdií a bude garanciou „férovej návratnosti“ platcom daní. Rozhodnutie však spôsobuje ťažkú hlavu vydavateľstvám špecializujúcim sa na odborné publikácie.
Vonkajšie vzťahy 30-07-2008

Nastupuje vedecká diplomacia USA

V čase, kedy je obraz USA v zahraničí pomerne pošramotený, sa vo Washingtone zakladá „Centrum pre vedeckú diplomaciu.“ Americkí lídri a akademici si od neho sľubujú zlepšenie vzťahov s krajinami ako Irán či Severná Kórea.
Veda a inovácie 11-06-2008

Európska robotika na vzostupe

EÚ preinvestuje 400 mil. eur v robotike, ktorú pokladá za nástroj pre udržanie si konkurencieschopnosti a za riešenie nedostatku pracovnej sily. Členské krajiny už dnes uspokojujú tretinu svetového dopytu po automatizovaných robotoch.
Vzdelávanie 09-06-2008

ResearchGATE – „Facebook“ pre vedcov

ResearchGATE je novou sociálnou sieťou, ktorá bude zabezpečovať komunikáciu medzi vedcami podobným spôsobom, ako to robí Facebook medzi „obyčajnými“ ľuďmi. IT novinka by mala vydláždiť cestu pre inovatívne prístupy k vede.
Vzdelávanie 13-11-2007

Financie na výskum na regionálnej a miestnej úrovni

Európska komisia vyhlásila výzvu, v rámci ktorej bude rozdelených 7,5 mil. eur.
Vzdelávanie 06-11-2007

FP7: 11 miliónov na vedu a výskum

Európska komisia vyzýva subjekty z oblasti výskumu a vývoja na predkladanie projektov v rámci špecifického programu Kapacity.
Veda a inovácie 15-10-2007

Komisia – budúce „ministerstvo výskumu“?

Komisia plánuje postupne prenechať otázku manažmentu vedeckých a inovačných projektov tretím stranám, aby sa mohla plne sústrediť na prijímanie politických rozhodnutí v rámci Európskej výskumnej oblasti (ERA), tvrdí komisár Janez Potočnik.

Európsky výskum – stále mešká za cieľmi

Európsky výskum sa dnes zameriava na vývoj nových technológií, ktorých cieľom je hľadať riešenia hlavných sociálno-ekonomických výziev, ktorým musí Európa čeliť.
Veda a inovácie 01-03-2007

“Čisté” vodíkové motory

Nový druh vodíkovej technológie, ktorý by mal umožniť efektívnejšie motory, je výsledkom výskumného projektu, financovaného EÚ. Ostávajú však pochybnosti, či je však vodík naozaj „čistý“.
Ekonomika 01-02-2007

Bezcieľny energetický výskum EÚ?

Malo by byť vytvorené užšie prepojenie medzi výskumom, zmenou podnebia a ekonomickým cieľmi, tvrdí Komisia pre summitom EÚ, ktorý rozhodne o tom, či má zdvojnásobiť výšku spoločného financovania pre výskum nejadrovej energie.
Veda a inovácie 19-01-2007

Zjednodušený FP7 pre malé a stredné podniky

Návrh zjednodušenej zmluvy medzi projektovými partnermi by mal uľahčiť účasť malých a stredných podnikov na výskumných projektoch financovaných Úniou.
Veda a inovácie 17-01-2007

Fondy pre výskum a vývoj

Nemecké predsedníctvo oznámilo, že medzi jeho prioritami v oblasti výskumu a vývoja budú práva duševného vlastníctva a dlhodobý rozvoj financovania výskumu z EÚ.
Ekonomika 20-12-2006

Viac peňazí pre obnoviteľné zdroje

Viac ako 50% rozpočtu na výskum ne-atómovej energie v rámci 7. rámcového programu by malo byť vynaložených na obnoviteľné zdroje energií a posilnenie energetickej efektívnosti u koncových užívateľov.