TÉMA: fpvmv

Veda a inovácie 16-05-2005

Európa a Slovensko smerom k poznatkovo-orientovanej ekonomike

Autor sa v príspevku pozerá na historické a politicko-geografické korene postavenia európskej ekonomiky v globálnej konkurencii a hodnotí možnosti Európy, a Slovenska, v budúcnosti.