TÉMA: frakcie

Veda a inovácie 27-02-2006

Nová expertná skupina pre konkurencieschopnosť

Komisia nominovala skupinu na vysokej úrovni pre konkurencieschopnosť, energiu a životné prostredie. Jej zloženie je podľa Parlamentu sporné, pretože je príliš priemyselne orientovaná. Preto EP odmietol nominovať svojich štyroch zástupcov.
Budúcnosť EÚ 23-02-2005

Postoje frakcí v Evropském parlamentu k ústavní smlouvě a k hodnotám v ní zakotveným

Přestože mezi jednotlivými zeměmi Evropské unie existují určité rozdíly v akcentovaných hodnotách, od nichž se pak odvíjí i jejich odlišné sociální modely (rozlišujeme skandinávský, kontinentálně evropský, nazývaný také konzervativním, a anglosaský model), největší rozdíly v hodnotách najdeme zřejmě mezi stoupenci jednotlivých ideologií a politických směrů.