TÉMA: gartner

Podnikanie 19-10-2008

Súčasné trendy v IT a podnikaní

Analytická spoločnosť Gartner každý rok publikuje aktualizovaný prehľad udalostí a trendov, ktoré podľa ich expertov v najbližšej dobe zásadným spôsobom ovplyvnia svet informačných technológií a podnikania. Z celkového počtu viac než stovky predikcií z rôznych oblastí, na ktoré sa výskum spoločnosti Gartner zameriava, sme ich vybrali desať. Ide o predpovede, ktoré analytici označujú za tie najkritickejšie a najneúprosnejšie. Na tieto predikcie by sa IT profesionáli mali spravidla zamerať, pokiaľ chcú nadchádzajúce zmeny využiť v prospech svojej organizácie.