TÉMA: gender

Slovensko v EP 11-02-2013

Ako môže EÚ urobiť Valentína šťastnejším pre dievčatá na celom svete

Právo vybrať si svojho partnera je životne dôležité pre dosiahnutie globálnej rodovej rovnosti a rozvoja. Podľa europoslankýň Kataríny Neveďalovej a Véronique Mathieu je povinnosťou EÚ byť lídrom v ukončení manželstiev z prinútenia u detí.
Sociálna politika 09-03-2012

Nemecko musí nasledovať Francúzsko a ďalších v rodových kvótach

Na podporu počtu žien na vysokých pozíciách vo veľkých firmách musí Nemecko, po vzore iných európskych krajín ako Francúzsko, prísť so zákonom. Argumentuje Margarete Hofmann, viceprezidentka Nemeckej asociácie právničiek.
Rovnosť šancí 12-07-2006

Ženy – teória a prax

Autorka skúma príčiny nedostatočného presadzovania sa žien vo verejnom živote - v práci, politike či kultúre. Jednu z príčin vidí v pasivite a váhavosti samotných žien.
Rovnosť šancí 26-06-2006

Zastúpenie žien v novozvolených parlamentoch

Ďalšia analýza zo série Voľby 2006 - Rodové aspekty s podtitulom „Slovensko sa priblížilo k európskemu priemeru, Česko zaostáva" porovnáva volebné výsledky na Slovensku a v susedných Čechách z hľadiska zastúpenia žien v nových parlamentoch.
Rovnosť šancí 23-06-2006

24 žien v slovenskom parlamente

Autorka sa venuje analýze výsledkov slovenských parlamentných volieb 2006 z rodového hľadiska, z pohľadu zastúpenia žien v budúcom slovenskom parlamente.
Rovnosť šancí 14-06-2006

Billboardy plné mužov

Ďalšia analýza zo série Voľby 2006 - Rodové aspekty sa v súvislosti s predvolebnou kampaňou na Slovensku venuje stereotypnému zobrazovaniu žien a ich verejného pôsobenia.
Kultúra a médiá 13-06-2006

Ženy bez médií – médiá bez žien

Ďalšia zo série analýz v rámci projektu záujmového združenia žien ASPEKT „Voľby 2006 - Rodové aspekty“ sa zaoberá problematikou nedostatočnej prezentácie žien-političiek v slovenských médiách.
Rovnosť šancí 12-06-2006

Krúžkovať, či nekrúžkovať?

Autorka sa v rámci projektu záujmového združenia žien ASPEKT „Voľby 2006 - Rodové aspekty“ venuje otázke preferenčných hlasov a možnosti ovplyvniť rodové zloženie slovenského legislatívneho orgánu v nadchádzajúcich parlamentných voľbách.
Rovnosť šancí 01-06-2006

Kandidátne listiny politických strán do volieb NR SR 2006 z rodového hľadiska

Analýza je súčasťou pripravovanej širšej štúdie analyzujúcej kandidátne listiny politických subjektov do volieb do Národnej rady SR 17. júna 2006 z hľadiska mechanizmov, napomáhajúcich politickej participácii žien.
Rovnosť šancí 15-05-2005

Slovensko na chvoste v oblasti rodovej rovnosti

Vo svetle správy Inštitútu pre otvorenú spoločnosť o stave rodovej rovnosti v nových členských krajinách a v kandidátskych krajinách hodnotí autorka príčiny veľmi zlého stavu na Slovensku.