TÉMA: generiká

Zdravotníctvo 20-03-2007

SAFS: Pohľad na liekovú politiku na Slovensku

Napriek vysokej regulácii trhu s liekmi majú slovenskí pacienti prístup k najmodernejším liekom, i keď v limitovanej miere. SAFS sa stavia proti akýmkoľvek sporom medzi výrobcami na trhu a uznáva prínosy generických liekov v oblasti šetrenia zdrojov a vytvárania priestoru pre inovácie.
Zdravotníctvo 10-11-2006

Bez originálnych liekov nebudú generiká

Zdravotnícke noviny v článku „Pokrok v liečbe prinášajú inovácie - bez originálov nebudú ani generické lieky“ uverejnili niekoľko názorov SAFS k problematike generík.