TÉMA: génová

Slovensko v EP 27-04-2007

Etika a výskum: koniec drámy v EP

Európska únia ponechá etické posudzovanie využitia kmeňových buniek na členských štátoch. Europoslanci 25. apríla po búrlivých diskusiách schválili v prvom čítaní nariadenie o pokrokových liečebných terapiách, ktoré má zosúladiť postupy v tejto oblasti v rámci EÚ.
Slovensko v EP 25-04-2007

Zvada kvôli etickým aspektom génovej terapie

Aliancia niektorých stredo-pravých a zelených poslancov trvá na tom, aby boli do textu navrhovaného nariadenia o génovej terapii zakomponované prvky etickej záruky. Stoja tak v opozícii voči kompromisnému legislatívnemu balíčku schválenému Komisiou, Radou, farmaceutickým priemyslom a organizáciami pacientov.
Skupina EPP / EĽS 01-02-2007

Patrí etika a génová terapia do pléna EP?

Na programe plenárneho zasadnutia EP v marci je aj hlasovanie o etických otázkach v pokrokových liečebných postupov. Poslanci vo výbore pre ŽP boli proti.