TÉMA: George Soros

Dôvod k REDDosti v otázke klimatických zmien

Oficiálne komuniké z konferencie o klimatických zmenách, ktorá sa konala v Cancúne, nemôže zakryť skutočnosť, že akonáhle v roku 2012 vyprší Kjótsky protokol, nebude mať žiadneho nástupcu. Okrem iných aj Japonsko totiž stiahlo svoju podporu úsiliu o jednoduché predĺženie platnosti Kjótskeho dohovoru.