TÉMA: globálne

Kodanské riešenia

V decembri 2009 sa v Kodani stretli delegáti zo 193 štátov a veľký počet ďalších účastníkov z mimovládnych organizácií a rôznych združení. Nemalou skupinou boli aj tzv. skeptici (popierači) klimatickej zmeny spôsobenej ľudskou činnosťou, ktorí považujú za hlavnú príčinu všetkých klimatických zmien iba prirodzené faktory.

Po “cestovnej mape z Bali”

Rozhovory o klíme vedené na Bali koncom minulého roka priniesli zásadný zlom v "postupnom prebúdzaní sa" do obchodných aspektov klimatických zmien ako aj do mnohých iných oblastí, píše Cristian Egenhofer z Centra pre európske politické štúdie(CEPS).