TÉMA: globálny hráč

Budúcnosť EÚ 17-04-2018

Niektoré očakávania voličov zabezpečí len vyšší európsky rozpočet pre zahraničnú dimenziu

Na prvý pohľad môže byť debata o európskom rozpočte veľmi nudná. Môže však rozhodnúť o tom, či EÚ prežije dostatočne dlho na to, aby potrebovala ďalší rozpočet, píše SUSI DENNISON.
Budúcnosť EÚ 29-09-2006

Európska únia ako globálny aktér

Je Európska únia globálnym aktérom, ale má šancu stať sa ním? Sú nástroje jej zahraničnej politike dostatočné vzhľadom na ciele? Sú inštitúcie EÚ pripravené na úlohu globálneho hráča? Aj týmto otázkam sa venovala konferencia Európska únia ako globálny hráč organizovaná v rámci Národného konventu o EÚ.
Budúcnosť EÚ 26-09-2006

Inštitucionálna pripravenosť EÚ na úlohu globálneho hráča v kontexte Zmluvy zakladajúcej ústavu pre Európu

Autorka hovorí o zmenách, ktoré by schválenie Ústavnej zmluvy prinieslo pre EÚ snažiacu sa zohrávať úlohu globálneho hráča.