TÉMA: globálny hráč

Budúcnosť EÚ 29-09-2006

Európska únia ako globálny aktér

Je Európska únia globálnym aktérom, ale má šancu stať sa ním? Sú nástroje jej zahraničnej politike dostatočné vzhľadom na ciele? Sú inštitúcie EÚ pripravené na úlohu globálneho hráča? Aj týmto otázkam sa venovala konferencia Európska únia ako globálny hráč organizovaná v rámci Národného konventu o EÚ.