TÉMA: globálny hráč

Budúcnosť EÚ 17-04-2018

Niektoré očakávania voličov zabezpečí len vyšší európsky rozpočet pre zahraničnú dimenziu

Na prvý pohľad môže byť debata o európskom rozpočte veľmi nudná. Môže však rozhodnúť o tom, či EÚ prežije dostatočne dlho na to, aby potrebovala ďalší rozpočet, píše SUSI DENNISON.
Budúcnosť EÚ 26-09-2006

Inštitucionálna pripravenosť EÚ na úlohu globálneho hráča v kontexte Zmluvy zakladajúcej ústavu pre Európu

Autorka hovorí o zmenách, ktoré by schválenie Ústavnej zmluvy prinieslo pre EÚ snažiacu sa zohrávať úlohu globálneho hráča.