TÉMA: Globsec

Formovanie globálneho bezpečnostného prostredia: staré inštitúcie pre nové misie

V príspevku, ktorý odznel na konferencii GLOBSEC v Bratislave, autorka skúma, ako je možné prispôsobiť staré bezpečnostné inštitúcie novým výzvam.

NATO a verejná mienka

Autor analyzuje postoje ukrajinskej verejnosti k členstvu v NATO. Pýta sa, ako prekonať všeobecne nízku informovanosť.