TÉMA: glycerol

Veda a inovácie 04-12-2014

Rozmach biopalív otvára pre vedcov nové úlohy

EÚ podporuje spotrebu biopalív. Vedci preto hľadajú spôsoby, ako v priemysle použiť glycerol, vedľajší produkt výroby bionafty.