TÉMA: GMO

Slovensko v EP 01-04-2007

Pesticídy a genetické riziká

Doc. Ing. Anna Trakovická, CSc., z FAPZ SPU v Nitre, hovorí o rizikách genetických mutácií v súvislosti s používaním pesticídov.