TÉMA: gramotnost

Veda a inovácie 14-06-2016

Únia plánuje dopĺňať zručnosti svojich občanov

Jedným z opatrení má byť záruka, že občania získajú aspoň minimálnu úroveň gramotnosti, matematickej gramotnosti a digitálnych zručností.
Sociálna politika 07-09-2012

Rozvoj Európy brzdí aj negramotnosť

Podľa odborníkov musí Únia zásadne zmeniť prístup k zlepšovaniu úrovne gramotnosti. Čítať a písať nevie takmer 75 miliónov dospelých Európanov a takmer každý piaty žiak. V správe predstavili úspešné projekty, vrátane slovenského, a vyvracajú mýty o ne/gramotnosti.
Vzdelávanie 13-07-2012

Až 12 slovenských škôl uspelo v medzinárodnej súťaži aces

Do aktuálneho ročníka súťaže školských projektov, ktoré vyhlásila Akadémia stredoeurópskych škôl (aces) sa zapojil rekordný počet škôl zo Slovenska. Tretina z nich uspela.

Takmer každý mladý Slovák už niekedy použil počítač

Slovensko je medzi členskými štátmi EÚ síce nadpriemerné v skúsenosti s počítačom, ale len priemerné v úrovni počítačových schopností. Tvrdí to najnovší prieskum európskeho štatistického úradu Eurostat.

Facebook a Pokec sú najpopulárnejšie sociálne siete na Slovensku

Sociálne siete využíva 54 % slovenskej populácie a ďalšia štvrtina ich aspoň pozná. Pätina obyvateľstva vôbec nevie, čo to je. Tvrdí to najnovší výskum Inštitútu pre verejné otázky.
Vzdelávanie 12-07-2011

Pre zlepšenie gramotnosti je nevyhnutná podpora rodiny

Podstatným prvkom programov na zvýšenie gramotnosti u detí je začleniť vplyv rodinného prostredia, pričom treba dbať na rozličné formy znevýhodnenia.
Sociálna politika 11-07-2011

Mnoho ľudí v Európe stále nevie čítať

Každý piaty mladý človek vo veku 15 rokov v Európe, rovnako ako mnoho dospelých, nemá základné schopnosti čítať. To im sťažuje pozíciu, ak si chcú nájsť prácu a vystavuje riziku vylúčenia zo spoločnosti.
Vzdelávanie 20-08-2009

Aká je digitálna gramotnosť Slovenska?

Inštitút pre verejné otázky odštartoval tretí ročník výskumného projektu Digitálna gramotnosť na Slovensku. Výstupom bude okrem iného aj interaktívna mapa, ktorá identifikuje rizikové skupiny, ktoré sú počítačovo najmenej gramotné - tzv. "digital loosers".
Ekonomika 15-05-2008

Finančné vzdelávanie je v kurze

V Bruseli vznikne expertná skupina pre finančné vzdelávanie. Má slúžiť na výmenu odborných názorov a skúseností. Zároveň bude poskytovať poradenstvo Európskej komisii, pre ktorú je téma mimoriadne dôležitá.
Ekonomika 15-04-2008

Vznikne finančný ombudsman i akadémia

Na Slovensku by mal vniknúť inštitút finančného ombudsmana a akadémia finančného vzdelávania. Mala by sa tak posilniť ochrana spotrebiteľov na finančnom trhu.
Ekonomika 15-04-2008

A. Ellison: Zadĺžiť sa vyžaduje zodpovednosť

Spotrebiteľov na finančnom trhu je treba naučiť zodpovednosti, tvrdí britská expertka na finančnú gramotnosť Anna Ellison v rozhovore pre EurActiv.sk. Pracuje pre britskú spoločnosť Policis, ktorá sa zameriava na nezávislý sociálny a ekonomický prieskum pre verejný sektor.
Ekonomika 04-04-2008

Viac o finančných službách a finančnej gramotnosti

Portál EurActiv.sk rozširuje od 1. apríla 2008 obsahovú sekciu Ekonomika a euro o informácie z oblasti finančných služieb. Špecificky sa zameria na problematiku finančnej gramotnosti.
Vzdelávanie 11-04-2007

Digitálna gramotnosť pre seniorov i deti

Prezentácia internetu, digitálneho fotografovania a kurzov digitálnej gramotnosti v Bratislave.
Vzdelávanie 09-03-2007

Nové možnosti zvyšovania počítačovej gramotnosti pre ľudí v strednom veku

Nezisková organizácia P-MAT odštartovala spolu s Microsoftom vzdelávací projekt 40 UP – Užívajme počítač po štyridsiatke.
Vzdelávanie 06-11-2006

Matematika i slovenčina robí žiakom problémy

Štátny pedagogický ústav zverejnil zaujímavú publikáciu, ktorá je analýzou prieskumu zručností a vedomostí 10-ročných žiakov základných škôl v predmetoch matematika a slovenský jazyk a literatúra. Ukazuje sa, že oba predmety patria medzi málo obľúbené a žiaci s nimi objektívne majú dosť veľké problémy.
Vzdelávanie 27-10-2006

Slovenskí žiaci čítajú málo a nerozumejú tomu

Slovenskí žiaci čoraz menej čítajú knihy, negatívne sa to odráža na ich logickom myslení a slovenský jazyk patrí medzi nejneobľúbenejšie predmety.
Vzdelávanie 27-10-2006

Portál www.govedu.sk už v prevádzke

Národný projekt „Vzdelávanie zamestnancov vo verejnej správe zamerané na získavanie digitálnej gramotnosti a príprava na certifikáciu ECDL prostredníctvom elektronického vzdelávania“ je financovaný z Európskeho sociálneho fondu.
Vzdelávanie 12-08-2006

Digitálna gramotnosť Európanov je stále veľký problém

Európsky štatistický úrad Eurostat nedávno zverejnil ďalšiu zo svojich pravidelných analýz stavu pripravenosť členských krajín EÚ na budovanie a rozvoj vedomostnej spoločnosti. Táto analýza sa zamerala na úroveň digitálnej gramotnosti a ukazuje, že schopnosť využívať počítač a internet je ešte stále veľkou prekážkou modernizácie európskych krajín.
Vzdelávanie 11-07-2006

Takmer tretina Slovákov ešte nikdy nepoužila počítač

Podľa Eurostatu nemá ani základné znalosti o počítači až 37 percent Európanov, na Slovensku žije takých ľudí menej – 29 percent.
Vzdelávanie 07-06-2006

Microsoft pomáha zvyšovať digitálnu gramotnosť

Firma Microsoft realizuje na Slovensku niekoľko projektov na podporu zvyšovania digitálnej gramotnosti. Určené sú pedagógom, ale aj ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Veda a inovácie 09-05-2006

Pripraviť pracovníkov pre odvetvie IKT

Jedným z pilierov znalostnej a konkurencieschopnej ekonomiky je vyspelé odvetvie informačných a komunikačných technológií. Nemáme však preň dostatok vzdelaných a kvalifikovaných pracovníkov.
Veda a inovácie 01-05-2006

Vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť

Podmienkou konkurencieschopnosti a rozvoja znalostnej spoločnosti sú schopní, primerane vzdelaní a zruční občania. Príslušné znalosti a zručnosti je možné zabezpečiť ako súčasť formálneho vzdelania pre žiakov a študentov, ale aj ďalším vzdelávaním občanov, ktorí už ukončili formálny vzdelávací proces.
Veda a inovácie 15-03-2006

Sluchovo postihnutí školia sluchovo postihnutých

Bezplatné vzdelávacie kurzy zamerané na digitálnu gramotnosť pre sluchovo postihnutých sa uskutočnia vo všetkých regiónoch Slovenska. Cieľom spoločného projektu Slovenského zväzu sluchovo postihnutých a Európskej kultúrnej spoločnosti je zvyšovanie digitálnej gramotnosti sluchovo postihnutých formou kombinovaného vzdelávania, ktoré využíva e-learning.
Veda a inovácie 03-03-2006

Digitálna (ne)gramotnosť na Slovensku

Celková úroveň digitálnej gramotnosti na Slovensku je nízka. Podľa prieskumu Inštitútu pre verejné otázky (IVO) je náš Index digitálnej gramotnosti (DLI) na úrovni len 0,33 bodu. Podľa rebríčka Medzinárodnej telekomunikačnej únie sme na tom spomedzi krajín Európskej únie takmer najhoršie.