TÉMA: Greenpeace

Uzamknutí v minulosti: prečo sa veľké energetické firmy boja zmeny?

Desiatka najväčších energetických firiem stratí miliardy eur, pretože nadmerne investovala do fosílnych palív, namiesto do obnoviteľnej energie. Greenpeace vo svojej novej publikácii kritizuje neochotu zmeniť zastarané biznis modely, ktoré nedokážu reagovať na ďalekosiahle štrukturálne zmeny na európskom energetickom trhu.

Posilnenie klimatického cieľa EÚ na -30%: Ekonomické dopady na Slovensko

Nová štúdia, ktorú si nechal vypracovať Greenpeace Slovensko poukazuje na to, že zvýšenie emisného redukčného cieľa EÚ z 20% na 30% CO2 do roku 2020 (oproti emisiám z roku 1990) by neprinieslo negatívne dôsledky pre slovenskú ekonomiku. Celkové náklady na dosiahnutie 30% cieľa by mali byť dokonca o 5 miliónov eur nižšie.

Dosiahnutie 30% domáceho cieľa redukcií emisií skleníkových plynov

Environmentálne organizácie si nechali vypracovať analýzu záväzku 30-percentého cieľa pre zníženie emisií skleníkových plynov v Európskej únii z pohľadu nákladov a prínosov pre jednotlivé členské štáty a možností ich vzájomného zdieľania.
Energetika 07-02-2008

Zelený balíček treba brať ako šancu

Zástupca organizácie Greenpeace vysvetľuje, prečo treba vnímať prísnu environmentálnu politiku ako šancu, a nie ekonomickú hrozbu.