TÉMA: Gunes

Vonkajšie vzťahy 30-07-2007

Politická šanca pre Turecko

Podľa autora analýzy boli parlamentné voľby v Turecku „významným krokom ku demokratickej konsolidácii a občianskemu vládnutiu“.
Vonkajšie vzťahy 21-05-2007

Rozdelené Turecko: politika, viera a demokracia

Politická kríza v Turecku je odrazom stretu definícií podstaty krajiny. Tvrdí to Gunes Murat Tezcur v článku pre Open Democracy.