TÉMA: Gyarfasova

Slovensko v EP 15-12-2015

Imidž Európskej únie sa oslabuje

Záujem občanov Slovenska o dianie v EÚ stúpol, no v tomto smere sme stále na chvoste celej únie.
Sociálna politika 25-06-2007

Evaluácia sociálnej politiky zameranej na zníženie dlhodobej nezamestnanosti

V roku 2004 Inštitút pre verejné otázky realizoval projekt “Evaluácia sociálnej politiky zameranej na zníženie dlhodobej nezamestnanosti” v rámci hodnotenia sociálnej inklúzie metódou otvorenej koordinácie. Projekt získal finančnú podporu z Akčného programu EÚ na boj proti sociálnej exklúzii 2002-2006 Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitostí a rovnosť príležitostí Európskej komisie.