TÉMA: Hahn

Únia pošle 100 miliónov na decentralizáciu Ukrajiny

Územná reforma a posilnenie lokálneho vládnutia sú druhým projektom, ktorý EÚ ten rok na Ukrajine podporila.
05-03-2015

Únia prehodnotí vzťahy s najbližším okolím

Najväčšie krízy v Európe sa dejú v bezprostrednej blízkosti EÚ. Európska susedská politika má reflektovať, že okolie únie je nestabilnejšie než pred 10 rokmi.
Regionálny rozvoj 11-08-2014

Cesta Železnej opony, na bicykli za porozumením

Na miestach kadiaľ prechádzala Železná opona povedie najdlhšia európska cyklotrasa. Na Slovensku je už značená, jej celková dĺžka má byť cez 10 000 kilometrov.
Regionálny rozvoj 01-04-2014

Komisia ocenila najlepšie regionálne projekty

V Bruseli ocenili regióny, ktoré realizovali projekty zo fondov EÚ inovačným a dynamické spôsobom. Ide o modernizáciu elektrických trolejbusov, rozvoj kreatívneho nábytkárstva, biorafináciu a program výučby šéfkuchárov pre znevýhodnených mladých ľudí inšpirovaný Jamiem Oliverom.
Veda a inovácie 03-12-2013

Hahn ocenil jasnú ideu Slovenska o zameraní investícií

Eurokomisár pre regionálnu politiku potvrdil vyzretosť prípravy Partnerskej dohody so Slovenskom. Jej schválenie očakáva začiatkom budúceho roka. Informoval aj o schválení sumy 189 miliónov eur na dva veľké projekty cestnej infraštruktúry.
Regionálny rozvoj 30-10-2013

Spoločné problémy makroregiónov vyžadujú spoločné riešenia

Odborníci z krajín podunajského makroregiónu a Európskej komisie diskutovali o úspechoch a ďalších výzvach spoločného postupu. Komisár Hahn upozornil na potrebu vytrvalej politickej angažovanosti a zohľadnení priorít Dunajskej stratégie v budúcom rozpočtovom období.
Regionálny rozvoj 08-10-2013

Rokovania o eurofondoch sú v kritickej fáze

Inštitúcie EÚ by sa podľa eurokomisára Hahna mohli už tento týždeň dohodnúť na podobe novej kohéznej politiky. Výbor regiónov ale nevylučuje odvolanie na Súdnom dvore EÚ kvôli pravidlám o podmienenosti a zastropovaní alokácie.
Regionálny rozvoj 02-07-2013

Hahn: Experiment s makroregionálnymi stratégiami Únii vyšiel

Európska komisia posúdila skúsenosti získané z dvoch makroregionálnych stratégií, ktoré chce využiť aj pri podobných projektoch v budúcnosti. Ukázalo sa, že na začiatku je lepšie sústrediť sa na menší počet priorít.
Podnikanie 06-06-2013

Únia nemá peniaze na solidárnu pomoc po povodniach

Brusel avizuje pripravenosť pomôcť strednej Európe, ktorá bojuje s povodňami, a to prostredníctvom mechanizmu civilnej obrany i pri odstraňovaní dôsledkov cez Fond solidarity. Podľa eurokomisára pre rozpočet na to ale v európskom rozpočte chýbajú peniaze.
Regionálny rozvoj 03-12-2012

Dunajská stratégia predčila Hahnove očakávania

Európska komisia a nemecký spolkový štát Bavorsko zorganizovali minulý týždeň prvý ročník fóra k Európskej stratégii pre podunajskú oblasť, na ktorom sa hodnotili doterajšie úspechy a načrtli budúce výzvy.
Regionálny rozvoj 09-11-2012

Fico: Ohľadom budúcich eurofondov nás ešte čakajú náročné rokovania

Komisár EÚ pre regionálnu politiku Johannes Hahn sa dnes zúčastnil rokovania Rady vlády SR pre partnerskú dohodu, ktorá má byť nosným dokumentom o využívaní eurofondov v budúcom programovom období 2014-2020.
Regionálny rozvoj 23-10-2012

Eurofondy majú naštartovať grécku ekonomiku

Kohézna politika sa stane hlavným investičným nástrojom v Grécku, povedal eurokomisár Johannes Hahn počas návštevy v Aténach.
Podnikanie 15-10-2012

Hahn: Summit je poslednou šancou pre vyslanie silného regionálneho hlasu

V kontexte rokovaní o novom európskom rozpočte na roky 2014 - 2020 organizujú európske inštitúcie a regióny viaceré konferencie a workshopy, na ktorých sa snažia lobovať za rozpočet pre kohéznu politiku a prezentovať úspešné prípady.
Regionálny rozvoj 04-07-2012

Najvzdialenejšie regióny EÚ prídu o financie

Lídri najvzdialenejších regiónov EÚ nie sú spokojní s návrhmi Komisie, ktorá im chce priškrtiť financovanie z európskeho rozpočtu na polovicu. Komisia chce, aby sa tieto regióny postavili na vlastné nohy.
Regionálny rozvoj 04-05-2012

Na nezamestnanosť mladých pôjde 280 mil. eur

Slovensko vyčlení 280 mil. eur z eurofondov na podporu zamestnávania mladých. Peniaze chce vláda získať aj presunom z operačných programov Informatizácia, Vzdelanie, Výskum a vývoj a Doprava. Komisia by mala presun schváliť do leta.
Regionálny rozvoj 13-10-2011

Komisia obhajuje pozastavenie eurofondov v prípade neplnenia pravidiel

Eurokomisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn si nedávno vyslúžil kritiku za návrh, podľa ktorého by krajinám, ktoré si neplnia povinnosti vyplývajúce z Paktu stability a rastu, mali byť pozastavené eurofondy. Hahn však trvá na svojom a tvrdí, že rozpočtové pravidlá je potrebné dodržiavať- aj za túto cenu.
Európa 2020 07-10-2011

Eurofondy: Budú podmienené plnením dlhových pravidiel?

Európska komisia včera predstavila svoj návrh toho, ako by mala vyzerať regionálna politika po roku 2013. V ňom sa uvádza, že v prípade ak bude krajina porušovať pravidlá Paktu stability a rastu EÚ, môžu jej byť pozastavené eurofondy.
Podnikanie 24-05-2011

Radičová: Za pomalé čerpanie eurofondov môže neuveriteľná byrokratizácia

Premiérka Iveta Radičová včera prijala komisára pre regionálnu politiku Johannesa Hahna. Diskutovali o doterajšom čerpaní a využívaní európskych prostriedkov a aj o budúcnosti eurofondov v rámci nového finančného rámca.

Energetická efektívnosť sa má odraziť v budúcom rozpočte

Podľa komisárky Hedegaardovej má byť energetická efektívnosť prioritne zohľadnená v novom rozpočtovom rámci EÚ. Spolu s Johannesom Hahnom, komisárom pre regionálny rozvoj, sa zhodli na potrebe väčšieho zapojenia regiónov do klimatických iniciatív a využívania dostupných financií.
Európa 2020 04-02-2011

EÚ regiónom: Čerpajte rýchlejšie, inak dostanete menej

Eurokomisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn regionálne a národné vlády vyzval k tomu, aby sa uistili, že včas minú pridelené eurofondy a zároveň aby zrýchlili implementáciu projektov.
Budúcnosť EÚ 04-10-2010

Kohézna politika by si mala zachovať svoj súčasný rozpočet

Regionálna politika je najlepším prostriedkom na splnenie cieľov stratégie Európa 2020 a ich premenu na konkrétne ciele. Na to, aby tak mohla urobiť, si však bude musieť zachovať svoj súčasný rozpočet, povedal v eozhovore pre EurActiv eurokomisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn.
Regionálny rozvoj 01-10-2010

Budúca úloha regiónov v EÚ a ich financovanie je stále neisté

V čase, kedy sa zintenzívňuje diskusia o novom rozpočte Únie, sa niektorí vysokopostavení zástancovia európskej regionálnej politiky obávajú, že regióny v nasledujúcich rokoch stratia nielen svoje postavenie, ale aj finančné prostriedky.
Regionálny rozvoj 23-08-2010

Dajte Komisii viac právomocí rozhodovať o eurofondoch

Veľký balík prostriedkov z rozpočtu EÚ určený na regionálnu politiku by si mal zachovať svoju výšku- ale iba za predpokladu, že Komisia získa väčšie právomoci v otázke ako a do ktorých regiónov by sa mali tieto financie prerozdeľovať. V rozhovore pre EurActiv to povedal starosta Tallinnu Edgar Savisaar.
Regionálny rozvoj 20-04-2010

Odborníci: Regionálna politika „nemôže robiť všetko“

Správa hodnotiaca európsku regionálnu politiku v rokoch 2000 až 2006 je vo všeobecnosti pozitívna. Odborníci však varujú, že došlo k niekoľkým závažných chybám a na zákonodarcov EÚ naliehajú, aby boli v budúcnosti pri stanovovaní cieľov realistickí.