TÉMA: havarie

Podnikanie 15-08-2012

Občania budú lepšie informovaní o hrozbe priemyselných havárií

Aktualizovaná smernica Seveso III má zlepšiť informovanosť občanov EÚ o závažných hrozbách, ktoré pre nich predstavujú okolité priemyselné podniky. Úpravy sa na Slovensku týkajú 82 podnikov.
Fosílne palivá 18-12-2007

EP žiada integrovanú námornú politiku

Exxon Valdez a Prestige sú dva prípady havárií ropných tankerov, ktoré vyvolali celosvetové reakcie. Nedávne lodné neštastie v Čiernom mori malo odozvu aj v Európskom parlamente.