TÉMA: Henrich Krejčí

Energetika 16-07-2012

V navrhovanej legislatíve ostáva príliš veľa nedostatkov

Predložené návrhy energetických zákonov by si podľa Henricha Krejčího zaslúžili dôkladnejšie zapojenie dodávateľov i odberateľov do diskusie. V rozhovore vysvetlil viacero nejasností, ktoré sa týkajú postupného odstránenia cenovej regulácie, použitia modelu unbundlingu, či vymedzenia ohrozených skupín odberateľov.