TÉMA: hi-tech

Vzdelávanie 11-09-2009

Skúsenosti českého výskumníka v excelentnom zahraničnom výskumnom centre a ich využitie v domácom prostredí

Prezentácia odznela v rámci konferencie Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO
Vzdelávanie 11-09-2009

Ako riešiť problém ľudských zdrojov vo vede za pomoci vhodného mixu finančných nástrojov z verejných zdrojov

Prezentácia odznela v rámci konferencie Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO
Vzdelávanie 10-09-2009

Mobilita slovenských vedcov medzi akademickým sektorom a priemyslom z pohľadu akademického sektoru

Prezentácia odznela v rámci konferencie Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO
Vzdelávanie 07-09-2009

Skúsenosti z financovania a podpory výskumných centier

Prezentácia odznela v rámci konferencie Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO
Vzdelávanie 04-09-2009

Skúsenosti z riadenia špičkového výskumného centra na Slovensku: vízie a výzvy

Prezentácia odznela v rámci konferencie Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO
Vzdelávanie 31-08-2009

Ako dosiahnuť excelentnosť výskumu a vývoja v slovenských podmienkach

Prezentácia odznela v rámci konferencie Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO
Vzdelávanie 21-08-2009

Možnosti rozvoja špičkového výskumu a vývoja prostredníctvom centier excelentnosti

Prezentácia odznela v rámci konferencie Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO.
Vzdelávanie 17-08-2009

Virtuálne inštrumenty – nástroj na udržateľný rozvoj spin off firmy založenej na transfere technologií

Prezentácia odznela v rámci konferencie Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO
Vzdelávanie 10-08-2009

Potenciál výskumných centier v oblasti aplikovaného výskumu: skúsenosti VTT

Prezentácia odznela v rámci konferencie Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO
Vzdelávanie 03-08-2009

Aktuálne prekážky v oblasti transferu technológií a poznatkov z vedy do praxe na Slovensku z pohľadu univerzity

Prezentácia odznela v rámci konferencie Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO
Veda a inovácie 12-07-2009

Prepájanie akademickej sféry a priemyslu prostredníctvom vedeckých parkov

Prezentácia odznela v rámci konferencie Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO
Veda a inovácie 01-07-2009

Regionálny rozvoj, veda a inovácie: praktické skúsenosti z regiónu Oresund

Prezentácia odznela v rámci konferencie Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO
Regionálny rozvoj 01-07-2009

Potreba budovania vedecko-technologických parkov a inovačných klastrov na Slovensku z pohľadu priemyslu

Prezentácia odznela v rámci konferencie Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO
Regionálny rozvoj 01-07-2009

TURKU Science Park a jeho prínos pre rozvoj regiónu

Prezentácia odznela v rámci konferencie Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO
Veda a inovácie 01-07-2009

Prínos spoločenských inovácií pre regionálny rozvoj

Prezentácia odznela v rámci konferencie Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO
Ekonomika 17-02-2005

Možnosti rozvoja hi-tech priemyselných odvetví na Slovensku

Peter Weber, generálny riaditeľ Hewlett Packard Slovensko, poukázal na možnosti, ktoré rozvoj hi-tech sektora na Slovensku prináša a tiež na spôsoby, ako jeho rast ďalej podporiť.