TÉMA: hodnotiaca

Regionálny rozvoj 20-04-2010

Odborníci: Regionálna politika „nemôže robiť všetko“

Správa hodnotiaca európsku regionálnu politiku v rokoch 2000 až 2006 je vo všeobecnosti pozitívna. Odborníci však varujú, že došlo k niekoľkým závažných chybám a na zákonodarcov EÚ naliehajú, aby boli v budúcnosti pri stanovovaní cieľov realistickí.
Ekonomika 14-11-2007

Šafárenie EÚ v uplynulom roku

Takmer 80% rozpočtu EÚ nemohlo prejsť auditom. Audítori zároveň označili len niečo viac ako 40% platieb Komisie za úplne transparentných.
Vonkajšie vzťahy 07-11-2007

Povedali o Turecku

Turecko stále v hre. Lídri chápu jeho boj s PKK a rovnako aj spomalenie tempa reforiem. Povzbudzujú vládu pre zúročenie silného mandátu.
28-06-2007

Bulharsko a Rumunsko: problémy s korupciou a s reformou súdnictva

Dvaja najnovší členovia EÚ unikli vynárajúcej sa hrozbe sankcionovania za to, že podľa hodnotiaceho posudku EÚ nespravili dostatočný pokrok v reforme súdnictva a v boji proti korupcii.
Vonkajšie vzťahy 31-10-2006

Žltá karta pre Turecko

Nadchádzajúca hodnotiaca správa Európskej komisie o progrese Turecka v súvislosti s jeho vstupom do EÚ s najväčšou pravdepodobnosťou nebude príliš priaznivá.
18-05-2006

Bulharsko a Rumunsko: Nehneváme sa

Lídri Bulharska a Rumunska zdieľajú presvedčení, že do Európskej únie vstúpia v januári 2007.