TÉMA: homosexual

Sociálna politika 11-12-2008

Komisia: Najdiskriminovanejšie sú homosexuálne partnerstvá

Komisár pre spravodlivosť, Jacques Barrot, včera hodnotil napĺňanie práv občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov slobodne sa pohybovať na území členských krajín. Najproblematickejšou skupinou sú registrované partnerstvá homosexuálne orientovaných občanov, ktorým viac ako polovica členských krajín odmieta priznať všetky práva na slobodný pohyb a pobyt.