TÉMA: horizon

Veda a inovácie 05-08-2014

Vodiči už pri parkovaní nestratia ani minútu

Európska únia vyvíja nový parkovací systém, ktorý nebude potrebovať vodiča. Únia do projektu investovala 5,6 miliónov eur. Autá s novou technológiou by mali doraziť na trh postupne v najbližších rokoch.
Veda a inovácie 19-06-2014

Komisia: Investície do výskumu a inovácií sú hnacou silou rastu

Komisia ukázala členským štátom možnú cestu ako dosiahnuť maximalizáciu vplyvu ich rozpočtov v období, keď musia obmedzovať svoje výdavky. Výskum a inovácie majú byť prioritou.
Veda a inovácie 23-01-2014

Horizont 2020: Plán EÚ, ako byť lídrom v priemysle

Spolupráca vedy a priemyslu má na Slovensku potenciál, ktorý zatiaľ nevyužíva. Akademici bojovali v 7. RP s administratívnymi prekážkami, v súkromnom sektore chýbala väčšia orientácia na zákazníka.
22-01-2014

Z Horizontu 2020 vyplývajú pre Slovensko domáce úlohy

Komisia prispôsobila program na podporu vedy a výskumu tak, aby bolo jeho čerpanie jednoduchšie aj pre subjekty v krajinách ako je Slovensko. Zvyšok je v národných rukách, upozorňuje eurokomisárka.
Vzdelávanie 20-01-2014

Konferencia „HORIZON 2020 CONNECTIONS“ predstaví program EÚ na podporu vedy

Nový rámcový program EÚ Horizont 2020 na roky 2014 až 2020 je jedným z najväčších verejných rozpočtov pre vedu a výskum. Slovensko má šancu si pri dobrej príprave z neho značnú časť ukrojiť.
Vonkajšie vzťahy 25-07-2012

Čína rokuje o výstavbe atómových elektrární v Británii

Čínske firmy chcú dramaticky ovplyvniť budúcnosť britskej energetiky. Do výstavby jadrových elektrární na ostrovoch chcú investovať sumu asi 45 miliárd eur.
Veda a inovácie 30-05-2012

Obmedzené zdroje musíme viac koncentrovať

Napriek tomu, že Slovensko dosahuje jeden z najvyšších rastov v EÚ, ťahajú ho najmä investície automobilových koncernov do výroby a nízke reálne mzdy. Budúcnosť je však v inovačných schopnostiach malých a stredných podnikov. S tými to slovami zahájil podujatie Inovačné fórum Štefan Vrátny, riaditeľ BIC Bratislava.

IEA: Plyn čaká zlatá éra s novými pravidlami

Svetový dopyt po zemnom plyne sa má v období 2010 - 2035 zvýšiť o 50 %, pričom veľkú rolu budú hrať jeho nekonvenčné zdroje. Do médií unikli aj informácie, že EÚ plánuje časť peňazí určených na výskum obnoviteľných zdrojov venovať na účinnejšie spaľovanie plynu.
Veda a inovácie 27-04-2012

7. rámcový program je pre slovenských vedcov zatiaľ vysokou latkou

V letných mesiacoch vyhlási Európska komisia posledné výzvy 7. rámcového programu, ktorých hodnota dosiahne niekoľko stoviek mil. eur. Slovenskí vedci sa do programu zapájajú málo.
Energetika 30-03-2012

RWE a E.ON rušia jadrové plány v Británii

Nemecké spoločnosti E.ON a RWE odstúpili od svojich plánov vybudovať v Británii nové atómové elektrárne v hodnote takmer 18 miliárd eur. Zámery vlády o novej flotile jadrových elektrární do roku 2025 sú tak naštrbené.
Vzdelávanie 13-01-2012

Ako prekopať ženám cestu do vedy

Vo financovaní vedy z európskej úrovne by sa v budúcnosti mal viac zohľadniť rodový aspekt.
Vzdelávanie 13-01-2012

Európska výskumná rada prevýšila očakávania

Podľa návrhu Európskej komisie na financovanie ôsmeho rámcového programu Horizon 2020, môže Európska rada pre výskum (ERV) počítať so 77 % nárastom finančných zdrojov na 13,2 mld. eur. Podľa riaditeľky ERC Helgy Nowotny je to uznaním úspechov tejto inštitúcie.
Európa 2020 05-12-2011

Pohľad za horizont európskeho výskumu

Komisia už vie, ako si predstavuje podporu výskumu v EÚ po roku 2014. Fincovať by sa mal napríklad celý proces od základného výskumu až po uvedenie na trh.
Fosílne palivá 08-07-2010

Komisár navrhuje moratórium na hlbokomorské vrty

EÚ možno zavedenie moratórium na otváranie nových hlbokomorských ropných vrtov, pokiaľ sa nevyšetria príčiny úniku ropy z plošiny spoločnosti BP v Mexickom zálive, povedal komisár pre energetiku.