TÉMA: hospodarsky

V Európskej rade zavial nový vietor

Premiér Robert Fico ocenil, že prvý summit pod vedením Donalda Tuska v predstihu naplnil svoj program. Všetky členské štáty podporili investičný plán Komisie. Ich predstavy o jeho zameraní odhalia až nasledujúce mesiace.
Ekonomika 26-11-2014

Investičný plán Komisie: každé euro z verejných zdrojov prinesie pätnásť eur celkových investícií

Európska komisia odhalila podrobnosti očakávaného mechanizmu, ktorý má do európskej ekonomiky priviesť prostriedky na naštartovanie rastu a zvýšenie zamestnanosti.
Ekonomika 04-11-2014

Komisia: Eurozóna porastie len pomaly

Eurozóna bude potrebovať ďalší rok na dosiahnutie aspoň skromného hospodárskeho rastu, uviedol to dnes eurokomisár pre hospodárske a finančné záležitosti Pierre Moscovici. Komisia výrazne skresala optimistické prognózy a predpovedá nižšiu infláciu a vyššiu nezamestnanosť.
Ekonomika 11-06-2014

Šéf Euroskupiny chváli Slovensko

Holanďan Dijsselbloem vyzdvihol počas svojej návšetvy hospodársky rast Slovenska, vyradenie z procedúry nadmerného deficitu a fungovanie slovenského bankového sektora.
Ekonomika 28-10-2010

Brusel chce viac dohliadať na národné ekonomiky

Dokument Európskej komisie, ktorý získal EurActiv, požaduje od členských štátov, aby svoje plány pre hospodársku reformu predkladali vždy v prvej časti roka spolu s návrhom rozpočtu. Ide o ďalší krok smerom k väčšiemu dohľadu Bruselu nad národnými ekonomikami, v snahe vyhnúť sa opakovaniu gréckej krízy.
Budúcnosť EÚ 17-09-2010

Kohézna politika funguje. Netreba ju preto meniť, len adaptovať

Jednou z priorít Poľska ako predsedníckej krajiny v roku 2011 bude znovu nastolenie hospodárskeho rastu. Žiadna krajina sa ale nemôže domnievať, že sa jej to podarí bez spolupráce s ostatnými. Významnou pomocou sú kohézne fondy. Poľsko chce pritom ostatné krajiny presvedčiť o tom, že fungujú v súčasnej podobe, a preto ich netreba meniť, len prispôsobiť novým podmienkam, povedal v rozhovore pre EurActiv štátny tajomník pre európske záležitosti poľského ministerstva zahraničných vecí Mikolaj Dowgielewicz.
Sociálna politika 21-05-2010

Proti chudobe treba bojovať vzdelávaním

Európska komisia zváži legislatívu zameranú na zníženie chudoby zvyšovaním vzdelanostnej úrovne. Žiadajú to sociálni partneri.
15-07-2008

OP KaHR 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov (KaHR – 111DM – 0801) de minimis

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania prijíma do 17. 10. 2008 žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Konkurencieshopnosť a hospodársky rast, zameraných na podporu zavádzania inovácií a technologických transferov. V rámci výzvy, vyhlásenej 14. 7. 2008 sa môžu žiadatelia uchádzať o 1 000 mil. SKK.
Ekonomika 29-04-2008

Európa sa hospodárskej kríze nevyhne

Nižšie tempo rastu, rekordne vysoká inflácia a rastúci verejný dlh sú nelichotivou predpoveďou pre hospodárstvo EÚ v blízkej budúcnosti. Pozitívnych správ sa dočkali len Slovensko a Poľsko.
Podnikanie 13-03-2008

OP KaHR: Schéma de minimis na energetickú efektívnosť poskytne 700 mil. Sk

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 12. marca 2008 výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na projekty podnikateľského sektora zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti a zavádzanie progresívnych technológií v energetike. Termín na podporu co schémy de minimis (príspevok do 200 000 eur) končí 13. júna 2008.

Lisabonská stratégia: na dosah pre 11 krajín

Jedenásť najväčších ekonomík EÚ je na správnej ceste naplniť ciele Lisabonskej stratégie. V tomto trende zaostáva len Rakúsko, Francúzsko a Taliansko. Vyplýva to z prieskumu 14 najväčších ekonomík EÚ, "Európsky monitor rastu a pracovných miest 2008."
Ekonomika 19-02-2008

V EÚ opäť viac pracovných miest

Viac pracovných miest, vyššia zamestnanosť, nižšia nezamestnanosť a viac pracujúcich mladých ľudí. To sú závery poslednej štvrťročnej správy Eurostatu o pracovnom trhu EÚ.
Ekonomika 22-01-2008

Euroskupina varuje pred “prílišným pesimizmom”

Hoci si európski ministri financií myslia, že americká recesia sa dotkne aj Európy, varujú pred prehnanými reakciami. Slovenskí finančníci ostávajú optimistickí.
Ekonomika 23-11-2007

Transatlantická priepasť produktivity sa zmenšuje

V roku 2006 rástla EÚ hospodársky oveľa rýchlejšie ako USA. Súčasný stav je na jednej strane dôsledkom štandardného obratu ekonomických cyklov, ale svoj podiel má na ňom aj rozvinutejší európsky sieťový priemysel.
Ekonomika 12-04-2007

MMF: počas nasledujúcich piatich rokov globálny rast

Medzinárodný menový fond včera oznámil, že svetová ekonomika nabrala kurz, podľa ktorého bude nasledujúcich päť rokov rásť. Deje sa tak aj napriek nedávnej nestabilite na svetových trhoch a hospodárskemu poklesu v USA. Rýchlejšie bude rásť aj Slovensko.