TÉMA: hpi

Bezzubé návrhy protikorupčných opatrení

HPI analyzuje návrh z dielne LOZ týkajúci sa opatrení, ktoré by mali znížiť mieru korupcie v zdravotníctve. K jednotlivým opatreniam uvádzajú autori konkrétne návrhy, ktoré by dané opatrenia mohli zefektívniť.
Zdravotníctvo 04-09-2008

Rating zdravotných poisťovní 2008

Health Policy Institute predstavil Rating zdravotných poisťovní 2008 4. septembra v Bratislave na medzinárodnej konferencii o kvalite zdravotných poisťovní s názvom "Na prvý pohľad rovnaké. A predsa iné."
Zdravotníctvo 16-04-2008

Základné rámce zdravotnej politiky

Health Policy Institute už po tretí raz pripravil publikáciu Základné rámce zdravotnej politiky, tentoraz pre obdobie rokov 2008–2011. Základné rámce sa venujú vecnému hodnoteniu zdravotnej politiky a jej nástrojov na Slovensku.
Vonkajšie vzťahy 30-10-2007

Pokus o univerzálne zdravotné poistenie v USA nevychádza

V aktuálnom čísle Into Balance (od HPI 10/2007) analyzuje prvý povinný zdravotný systém pre občanov štátu Massechusets v USA. Jeho úspešnosť je po niekoľkých mesiacoch hodnotená kriticky.
Zdravotníctvo 16-08-2007

Vízia zdravotníctva či údržba platnej legislatívy

Analytici zverejnili pripomienky k legislatívnym zmenám, ktoré ministerstvo zdravotníctva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Vízia zdravotníctva to nie je, väčšina prípadov je iba "údržbou platnej legislatívy", konštatuje HPI.
Zdravotníctvo 20-07-2007

Poisťovne v ČR nesmú tajiť výšku platieb poskytovateľom

HPI informoval o výroku Najvyššieho správneho súdu ČR o tom, že česká Všeobecná zdravotná poisťovňa (VZP) nesmie tajiť, koľko platí jednotlivým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
Zdravotníctvo 22-03-2007

Poplatky v zdravotníctve v strednej a východnej Európe

Health Policy Institute porovnával regulačné poplatky v zdravotníctve v krajinách strednej a východnej Európy vrátane Pobaltia a výsledky prieskumu publikoval začiatkom marca.
Zdravotníctvo 23-02-2007

O aktuálnych problémoch slovenského zdravotníctva

Slovensko očakáva zmeny vo fungovaní zdravotných poisťovní a čelí aj tlaku zdravotníkov na zvyšovanie ich miezd.
Zdravotníctvo 22-09-2006

Dopady možného zníženia DPH na lieky

Všeobecným očakávaním zavedenia nižšej DPH na lieky je pokles cien a hlavne doplatkov pacientov na lieky. V skutočnosti však až o také výrazné zníženie ísť nemusí, analyzuje mesačník „Into Balance“.
Európa dnes 31-07-2006

Co čeká české zdravotnictví po volbách

Patová situácia, ktorá je výsledkom parlamentných volieb v Čechách, negatívne ovplyvňuje všetky apekty politického i spoločenského života v krajine. Čo bude ďalej?
Európa dnes 28-07-2006

Ľavica a poplatky v zdravotníctve

Analýza si všíma rozdielny prístup ľavicových strán v Maďarsku a na Slovensku k poplatkom v zdravotníctve - kým na Slovensku sa poplatky budú rušiť, Maďarsko ich hodlá zaviesť.
Európa dnes 27-06-2006

Po voľbách

Autor analyzuje výsledky volieb v troch stredoeurópskych krajinách - v Českej republike, v Maďarsku a na Slovensku - a porovnáva ich dopad na ekonomické reformy.
Zdravotníctvo 30-05-2006

Zdravotníctvo vo volebných programoch

Analýza sa sústreďuje na zdravotnícke časti volebných programov slovenských politických strán v nadchádzajúcich parlamentných voľbách.
Zdravotníctvo 03-05-2006

Medicínske sporiace účty

Analýza sa venuje definícii medicínskych sporiacich účtov ako systému individuálnych sporiacich účtov, obmedzených len na zdravotnú starostlivosť. Autor tvrdí, že ich postupné zavedenie môže vytvoriť stabilizovaný a finančne udržateľný systém zdravotnej starostlivosti v EÚ.
Zdravotníctvo 28-03-2006

Efektívna lieková politika a marže lekárnikov

Analýza na základe porovnania situácie v českom a slovenskom zdravotníctve objasňuje fungovanie liekovej politiky vo svetle využívania solidárnych zdrojov.
Zdravotníctvo 01-03-2006

Zrušenie poplatkov je krokom späť

Analýza sa na základe štatistík o miere spoluúčasti na výdavkoch na zdravotníctvo v európskych krajinách vyslovuje proti myšlienke zrušenia poplatkov v slovenskom zdravotníctve.