TÉMA: hubner

Regionálny rozvoj 01-10-2010

Budúca úloha regiónov v EÚ a ich financovanie je stále neisté

V čase, kedy sa zintenzívňuje diskusia o novom rozpočte Únie, sa niektorí vysokopostavení zástancovia európskej regionálnej politiky obávajú, že regióny v nasledujúcich rokoch stratia nielen svoje postavenie, ale aj finančné prostriedky.
Regionálny rozvoj 24-08-2010

Budúcnosť kohéznej politiky vyvoláva napätie v EÚ

Predstavy o budúcej kohéznej politike pravdepodobne rozdelia členské štáty na niekoľko táborov. Niektoré krajiny totiž volajú po opätovnej nacionalizácii európskeho financovania, zatiaľ čo ostatné žiadajú zachovanie status quo.
Regionálny rozvoj 04-04-2008

Lanské “rekordy” kohéznej politiky

Komisárka Hübner hodnotí uplynulý rok v rámci kohéznej politiky pozitívne. Komsia a členské štáty stihli najrýchlejšie programovanie v histórii a v roku 2007 sa za regionálne projekty vyplatilo viac ako 41 miliárd eur v porovnaní s 33 miliardami z roku pred tým.
Regionálny rozvoj 02-03-2008

Eurofondy u Ježiška

Tieto dni trávi eurokomisárka pre regionálnu politiku za polárnym kruhom v Laponsku na inšpekcii využívania eurofondov u "Ježiška" (dedinke Santa Clausa). Zaujíma sa aj výrobu "hightech" detských ihrísk z najkrajnejšieho severu Európskej únie.
Regionálny rozvoj 22-01-2008

Komisárka Hubnerová sľubuje reformu eurofondov

Podľa komisárky Danuty Hubner je „najvyšší čas“ na reformu rozdeľovania a používania regionálnych fondov EÚ.
Regionálny rozvoj 19-10-2007

Danuta Hübner mieri na náš Východ

Rómske projekty zaujímajú Danutu Huebner, komisárku pre regionálnu politiku. Tá zavíta po dvoch rokoch opäť na Slovensko, kde bude čestným hosťom národnej konferencie venovanej pozícii Slovenska v kohéznej politike v Prešove a podpíše 4 programy, v ktorých je viac ako polovica eurofondov pre roky 2007-2013.
Veda a inovácie 19-09-2007

Komisia chce zmeny vo financovaní z eurofondov v prospech výskumu a vývoja

Rozumné využívanie financií žiada EK od regiónov v jej politickom dokumente z 10. septembra 2007. Programy členských štátov EÚ napojené na štrukturálne fondy by sa mali prepojiť s prostriedkami programov FP7 a CIP.
Regionálny rozvoj 23-07-2007

Jamie Oliver, eurofondy, gastronómia a vzdelávanie

Asi pred rokom otváral známy britský šéfkuchár Jamie Oliver v britskom regióne Cornwall reštauráciu s inovatívnou kuchyňou a učňovským strediskom pre znevýhodnenú mládež. Ku stolu prijala nedávno pozvanie aj Danuta Hübner.
Veda a inovácie 10-04-2007

Nová kohézna politika: asi 200 mld. eur na investície v rámci Lisabonu

Dokumenty, v ktorých sa stanovujú priority členských štátov (NSRR) pre politiku súdržnosti boli Komisii doručené v lehote stanovenej v jej predpisoch. Komisia teraz národné rámce skúma.
Budúcnosť EÚ 25-08-2006

Nové pravidlá kohézie EÚ

Komisárka Danuta Hübner predstavila pravidlá politiky súdržnosti na obdobie rokov 2007 – 2013 a správu o význame miest k rastu a zamestnanosti.
Veda a inovácie 12-07-2006

Štvrtá správa o ekonomickej a sociálnej kohézii

Eurokomisárka pre regionálnu politiku Danuta Hübner predstavila správu Európskej komisie, ako si vedú regióny v 25 členských štátoch a v Rumunsku a Bulharsku ohľadne hospodárskeho rastu a zamestnanosti.
Regionálny rozvoj 03-07-2006

Delors: „Kohézna politika je manželstvom medzi EÚ a členskými štátmi“

Komisárka Danuta Hübner a bývalý predseda Komisie Jacques Delors na konferencii , organizovanej Stranou európskych socialistov, diskutovali o budúcich výzvach kohéznej politiky.
Regionálny rozvoj 16-02-2006

Belohorská chce podporu pre regióny

Slovenská europoslankyňa Irena Belohorská 14. februára 2006 rokovala s komisárkou pre regionálnu politiku Danutou Hübner o regionálnej pomoci a využití štrukturálnych fondov v Slovenskej republike.