TÉMA: hypotekárny

Ekonomika 21-04-2009

Britom neschopným splácať hypotéky pomôže vláda

Európska komisia dala zelenú britskému plánu, ktorý dlžníkom umožní, aby odložili splácanie svojich istín. Týmto opatrením sa vláda snaží zabrániť tomu, aby rodiny stratili strechu nad hlavou pre hospodársku krízu.
Podnikanie 30-06-2006

Hypotekárne úvery – jednotný trh

V rámci snáh o vytvorenie jednotného trhu so spotrebiteľskými finančnými službami zverejnila Komisia konzultatívnu Zelenú knihu pre hypotekárne úvery. Možnosť regulovať trh s hypotékami zo strany EÚ však narazila na odpor predstaviteľov priemyslu.