TÉMA: iesmart

Veda a inovácie 10-12-2013

Mladým treba dávať odvahu podnikať

Päť tímov nádejných podnikateľov zo Slovenska postúpilo do medzinárodnej súťaže podnikateľských nápadov. Podľa expertov mladým treba dávať odvahu podnikať.
Budúcnosť EÚ 12-06-2013

Znovuobjavenie podnikateľského ducha v Európe

Od začiatku hospodárskej krízy sa samostatná zárobková činnosť stala menej atraktívnou voľbou. Budúca Európska komisia by k propagovaniu podnikania mala zaujať aktivistický prístup a ďalej integrovať jednotlivé trhy, píše Pawel Świeboda.
Veda a inovácie 01-03-2013

Kreatívny priemysel dostáva nový impulz

Kreatívny priemysel zodpovedá za 4,5 % európskeho HDP a má veľký rastový potenciál. K jeho odomknutiu na Slovensku chcú prispieť aj projekty Incompass a i. e. SMART.
Veda a inovácie 03-12-2012

Mysli ako Američan, cíť ako Európan

Európske firmy na rozdiel od amerických nie sú schopné rásť dostatočne efektívne v sektoroch zameraných na výskum. Inovatívny podnikateľ musí prekonať jednak svoje vlastné vžité stereotypy a súčasne vonkajšie bariéry. K zmene má prispieť transformatívny prístup k podnikaniu v rámci projektu ieSMART, ktorého cieľom je vybudovať novú generáciu podnikov.