TÉMA: II

Za nedodržiavanie azylových pravidiel hrozí súd

Minimálne 10 členských štátov dostalo od Európskej komisie list, ktorý má byť „posledným varovaním“ pred začatím konania o neplnení povinností v oblasti azylového práva.

Nemecko a krajiny V4 vyzvali Ukrajinu na plnenie záväzkov

Európski aj americkí politici naliehajú na Kyjev, aby prijal reformy, ku ktorým sa zaviazal v dohode Minsk II.

Fico: Neurobím z obetí druhej svetovej vojny politické obete

Jednotná pozícia EÚ k oslavám výročia II. svetovej vojny nebude. Premiér Fico nevidí rozdiel medzi padlým vojakom v Normandii a padlým ruským vojakom na Slovensku.
Podnikanie 14-09-2012

Komisia to vzdala s návrhom Monti II

Európska komisia stiahla návrh pravidiel upravujúcich právo na štrajk, tzv. Monti II. Ustúpila výhradám odborových organizácií a národných parlamentov, ktoré balíku dali „žltú kartu“.
Podnikanie 07-09-2012

Komisia to s návrhom Monti II chce potichu vzdať

Návrh pravidiel upravujúcich právo na štrajk, tzv. Monti II, sa dostáva do slepej uličky. Európska komisia ju podľa nemenovaného zdroja z prostredia inštitúcie chce potichu stiahnuť.
Podnikanie 03-05-2012

Británia nechce „idiotskú“ dohodu o bankovom kapitále

Dánske predsedníctvo tvrdí, že šéfovia rezortov financií členských krajín sa technicky dohodli na pravidlách o bankovom kapitále, avšak treba ešte vyriešiť niekoľko detailov. Britský minister George Osborne vyhlásil, že nepristúpi na nič, za čo bude vyzerať ako idiot.
Podnikanie 22-03-2012

Nové práva pracovníkov dočasne vysielaných do zahraničia znepokojujú podniky

Návrh Európskej komisie na posilnenie ochrany pracovníkov v stavebníctve, ktorých ich zamestnávatelia dočasne vysielajú do iného členského štátu, znepokojil podniky.
Európa 2020 04-07-2011

Padli prvé výstrely v boji o sociálnejší jednotný trh

Komisia dostala od zainteresovaných strán varovanie, že jej snaha dať európskemu jednotnému trhu viac sociálnej dimenzie môže viesť do takej slepej uličky ako v prípade smernice o materskej dovolenke.
Budúcnosť EÚ 08-02-2010

Interregnum končí. Komisiu čaká veľa práce

Na nastupujúcu Európsku komisiu čaká nahromadená agenda. S ratifikáciou Lisabonskej zmluvy stratili noví komisári mesiace.
Budúcnosť EÚ 11-01-2010

Andor: Kríza zvýrazní dôležitosť sociálnej politiky

V dôsledku finančnej a hospodárskej krízy očakáva László Andor, maďarský dezignovaný komisár pre oblasť sociálnych vecí, že bude dôležitou postavou v novej európskej exekutíve. Informuje EurActiv.hu.
Budúcnosť EÚ 11-12-2009

Nová Európska komisia ako “koaličná vláda”

Podľa analytika formujú lídri EÚ druhú Barrosovu Komisiu ako viac politický orgán, než v minulosti.
Budúcnosť EÚ 30-11-2009

Barrosova voľba – Šefčovičova príležitosť

V novej exekutíve sa José Manuel Barroso rozhodol pre "mix skúseností a nového myslenia". Prevláda názor, že nominácia Maroša Šefčoviča na post podpredsedu EK a komisára pre medziništitucionálne vzťahy a administratívu je pre Slovensko úspechom.
Budúcnosť EÚ 27-11-2009

Barroso II: Šefčovič bude vládnuť medziinštitucionálnym vzťahom

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso v piatok naobed v predstihu oznámil rozdelenie portfólií v novej exekutíve.
11-11-2009

Odpočítavanie k slobode: Miesto Jána Pavla II. v histórii

Hlboké katolícke korene Poľska umožnili urobiť jednému mužovi pre svoju krajinu viac, ako je v ľudských silách, píše šéfredaktorka EurActiv.pl Maria Graczyk o udalostiach, ktoré nasledovali po zvolení Karola Wojtylu za pápeža v roku 1979.
Podnikanie 07-09-2009

G20 podporuje prísnejšie pravidlá pre banky

Francúzsko a Nemecko bránia globálne finančné pravidlá Basel II, USA žiadajú nový, prísnejší režim.
Regionálny rozvoj 09-07-2008

OP ŽP 3.1 Ochrana ovzdušia (II) (OPŽP-PO3-08-03)

Mestá, obce, VÚC a nimi zriadené organizácie, ako aj právnické osoby oprávnené na podnikanie vo verejnej a medzimestskej osobnej doprave, na ktoré sa nevzťahujú schémy štátnej pomoci môžu do 22. 8. 2008 podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Životné prostredie.
Podnikanie 10-07-2007

Komisia má v úmysle reorganizovať poisťovací sektor

Komisia predstavila 10. júla novú smernicu pod názvom Solvency II. („platobná schopnosť“), ktorá má za cieľ reorganizáciu pravidiel EÚ pre poisťovací sektor. Nová smernica by mala znížiť výšku potrebného kapitálu pre veľké poisťovacie spoločnosti a zaviesť nové kontrolné opatrenia.
Regionálny rozvoj 26-06-2007

Teritoriálna spolupráca posilnená programom INTERACT II

Vo vláde sa dnes rokuje o nadnárodnom programe európskej územnej spolupráce INTERACT II, ktorý bude disponovať 34 mil. eur.
Regionálny rozvoj 25-05-2007

MH SR: Infodeň pre IEE II program EÚ

15. júna je na ministerstve hospodárstva národný informačný deň európskeho komunitárneho programu venovaného energetickej efektívnosti, obnoviteľným zdrojom energie, energetickej hospodárnosti budov a alternatívnych palív.